Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe17
 • inne6
 • sportowe23
 • artystyczne16
 • socjalne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Kobierzyce – stypendia sportowe 2021

organizator:

Urząd Gminy Kobierzyce

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2021

Kobierzyce – stypendia sportowe 2021

Stypendia sportowe mogą być przyznane osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy Kobierzyce osiągającym wysokie wyniki sportowe, zrzeszonym lub niezrzeszonym w klubach sportowych.

Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Kobierzyce na wniosek złożony przez:

1). klub sportowy,
2). właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
3). organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu sportu,
4). osobę fizyczną, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodziców lub opiekunów prawnych

Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się za osiągnięcia uzyskane w okresie 12 miesięcy od ostatecznej daty złożenia wniosku tj. 30 września 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki:

1). dane wnioskodawcy
2). dane osobowe zawodnika
3). uzasadnienie wnioskodawcy, zawierające informację o osiągnięciach zawodnika
4). zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Wójta o zaistniałych okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium sportowego
5). oświadczenie zawodnika do celów podatkowych
6). oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium.

Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do przyznania stypendiów sportowych uznaje się:

1). I miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
2). II miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
3). III miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
4). I miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
5). II miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
6). III miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
7). I miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
8). II miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
9). III miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

Informacje dodatkowe:

Miejsce składania wniosku : Biuro Obsługi Klienta UG Kobierzyce

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela pracownik merytoryczny Referatu Edukacji Kultury i Sportu pod numerem telefonu: (71) 36-98-186.

Informacje pochodzą ze strony: ugk.pl

Inne stypendia sportowe znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 186
info@ugk.pl
ugk.pl