Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe83
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kobierzyce – stypendia dla uzdolnionych uczniów 2020

organizator:

Urząd Gminy w Kobierzycach

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Kobierzyce – stypendia dla uzdolnionych uczniów 2020

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE NA ROK SZKOLNY 2020/2021. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Do programu można zgłaszać uczniów klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze gminy Kobierzyce.

Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów.

Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:

 • stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
 • stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. poz. 125 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
 • stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny, a także uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.

Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:

 • rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
 • dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.

Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”.

Do wniosku należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
 • uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
 • klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.

Termin składania wniosków: od 26 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

 • złożenie wniosku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kobierzyce,
 • przesłanie wniosku oraz załączników pocztą na adres: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce (decyduje data wpływu do Urzędu),
 • przesłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informacje dodatkowe:

 • wniosek należy wypełnić we wszystkich polach,
 • bardzo ważny jest kontakt do rodzica / opiekuna prawnego (numer telefonu, adres e-mail).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 36-98-197 lub (71) 36-98-196.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: ugk.pl

Skorzystajcie z naszej wyszukiwarki stypendiów, aby zobaczyć inne propozycje!

Kontakt

Urząd Gminy w Kobierzycach
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. 71 369 81 30
info@ugk.pl
www.ugk.pl

Dokumenty

do pobrania