Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe16
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kłodzko – Stypendium „Leonardo”

organizator:

Urząd Miasta w Kłodzku

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.07.2022

Kłodzko – Stypendium „Leonardo”

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż do dnia 15 lipca br. rodzice dzieci z klas IV -VIII szkół podstawowych mogą składać wnioski o Stypendium „Leonardo” za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2021/2022. Świadczenie w formie stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, który może poszczycić się osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi, sportowymi.

Z wnioskami o przyznanie Stypendium występują rodzice/opiekunowie prawni ucznia. Stypendium przysługuje:

 • uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko bez względu na miejsce zamieszkania, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej oraz
 • uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i pobierającym naukę poza terenem Gminy Miejskiej Kłodzko, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej.

O przyznaniu bądź odmowie przyznania Stypendium oraz o liczbie i wysokości przyznanego Stypendium decyduje Burmistrz Miasta Kłodzka, biorąc pod uwagę rangę osiągniętych wyników przez kandydata. Wysokość jednorazowego stypendium za dany rok szkolny w każdej kategorii nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł (tysiąc zł). Wnioski stypendialne rozpatrywane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września danego roku.

Kryteria przyznawania Stypendium „LEONARDO” określa szczegółowo Regulamin przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia artystyczne lub sportowe stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XV/116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wnioski stypendialne oraz szczegółowe informacje można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej UM w Kłodzku.

Informacje pochodzą ze strony: www.klodzko.pl

Więcej informacji na temat aktualnych ofert stypendiów dla uczniów uzyskacie za pomocą naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta w Kłodzku
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
tel. 74 865 46 00
umklod@um.klodzko.pl
www.klodzko.pl