Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci75
 • absolwenci14
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne50
 • inne19
 • naukowe112
 • socjalne20
 • sportowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie41
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie15
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie3
 • małopolskie9
 • mazowieckie9
 • opolskie2
 • podkarpackie7
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd89
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Kłodzko – Stypendium „Leonardo”

organizator:

Urząd Miasta w Kłodzku

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.07.2022

Kłodzko – Stypendium „Leonardo”

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż do dnia 15 lipca br. rodzice dzieci z klas IV -VIII szkół podstawowych mogą składać wnioski o Stypendium „Leonardo” za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2021/2022. Świadczenie w formie stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, który może poszczycić się osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi, sportowymi.

Z wnioskami o przyznanie Stypendium występują rodzice/opiekunowie prawni ucznia. Stypendium przysługuje:

 • uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko bez względu na miejsce zamieszkania, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej oraz
 • uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i pobierającym naukę poza terenem Gminy Miejskiej Kłodzko, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej.

O przyznaniu bądź odmowie przyznania Stypendium oraz o liczbie i wysokości przyznanego Stypendium decyduje Burmistrz Miasta Kłodzka, biorąc pod uwagę rangę osiągniętych wyników przez kandydata. Wysokość jednorazowego stypendium za dany rok szkolny w każdej kategorii nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł (tysiąc zł). Wnioski stypendialne rozpatrywane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września danego roku.

Kryteria przyznawania Stypendium „LEONARDO” określa szczegółowo Regulamin przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia artystyczne lub sportowe stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XV/116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wnioski stypendialne oraz szczegółowe informacje można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej UM w Kłodzku.

Informacje pochodzą ze strony: www.klodzko.pl

Więcej informacji na temat aktualnych ofert stypendiów dla uczniów uzyskacie za pomocą naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta w Kłodzku
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
tel. 74 865 46 00
umklod@um.klodzko.pl
www.klodzko.pl