Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kleszczów – stypendia motywacyjne i socjalne dla uczniów

organizator:

Urząd Gminy w Kleszczowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 28.02.2022

Kleszczów – stypendia motywacyjne i socjalne dla uczniów

Do 28 lutego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają czas na składanie wniosków o stypendia.

Nabór prowadzony do tego dnia w Urzędzie Gminy Kleszczów dotyczy stypendiów motywacyjnych za szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o stypendia motywacyjne za I semestr roku szkolnego 2021/2022 uczniowie mogą składać do 28 lutego 2022 r.
Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Gminę Kleszczów są wypłacane bezpośrednio przez szkołę, do której uczęszcza uczeń.

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie są natomiast przyjmowane wnioski o wypłatę stypendiów motywacyjnych za szczególne osiągnięcia w zawodach sportowych, turniejach, konkursach lub olimpiadach.

Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych za uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych indywidualnie lub zespołowo, co najmniej na szczeblu:

 • powiatowym – za zajęcie miejsca 1 – 3 w klasyfikacji ogólnej,
 • rejonowym – za zajęcie miejsca 1 – 3 w klasyfikacji ogólnej,
 • wojewódzkim – za zajęcie miejsca 1 – 6 w klasyfikacji ogólnej,
 • krajowym – za zajęcie miejsca 1 – 20 w klasyfikacji ogólnej,
 • międzynarodowym – za zajęcie miejsca 1 – 20 w klasyfikacji ogólnej.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mieszkający i zameldowani na terenie gminy Kleszczów, mogą do 28 lutego 2022 r. starać się o przyznanie stypendium socjalnego na drugi semestr roku szkolnego 2021/2022. Takie stypendium przysługuje:

 • niepracującym uczniom szkół ponadpodstawowych, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, mającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku (jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 674 zł netto).
 • niepracującym uczniom szkół ponadpodstawowych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, mającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku, bez względu na dochód przypadający na członka rodziny.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: kleszczow.pl

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe propozycje stypendiów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel. 44 731 31 10
kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl