Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kleszczów – stypendia motywacyjne dla uczniów 2023

organizator:

Urząd Gminy w Kleszczowie

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.06.2023

Kleszczów – stypendia motywacyjne dla uczniów 2023

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie są przyjmowane wnioski o wypłatę stypendiów motywacyjnych za szczególne osiągnięcia w zawodach sportowych, turniejach, konkursach lub olimpiadach. Formularz wniosku można znaleźć na gminnej stronie – zakładki „Druki do pobrania”/ „Stypendia motywacyjne…”. Stypendia są przyznawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych za uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych indywidualnie lub zespołowo, za zajęcie w klasyfikacji ogólnej:

 • na szczeblu powiatowym – miejsca 1-3,
 • na szczeblu rejonowym – miejsca 1-3,
 • na szczeblu wojewódzkim – miejsca 1-6,
 • na szczeblu krajowym – miejsca 1-20,
 • na szczeblu międzynarodowym – miejsca 1-20.

WAŻNE: bez względu na liczbę osiągnięć zdobytych jako reprezentant szkoły, czy klubu sportowego lub Gminnego Ośrodka Kultury, uczeń składa tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium, wpisując w nim wszystkie swoje osiągnięcia, uzyskane podczas ostatniego półrocza, definiując szczegółowo dziedzinę sportu, w której zajął w/w miejsce (np. skok w dal, bieg na 100 m itp.). Przyznawane jest tylko jedno stypendium za najwyższe osiągnięcie ucznia.

Szkoła lub klub potwierdza indywidualne i zespołowe osiągnięcia uczniów sprawdzając poprawność i rzetelność informacji, wpisanych we wniosku. Regulamin nie przewiduje stypendium za zdobycie wyróżnień. Podmiot potwierdzający osiągnięcia musi uzasadnić, że wyróżnienie odpowiada podanym wyżej przedziałom zajętych miejsc.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami gminy Kleszczów (wymagane zameldowanie na terenie gminy Kleszczów min. 3 lata) i uzyskali na koniec drugiego półrocza średnią ocen minimum 4,00 lub zdobyli szczególne osiągnięcia w wymienionych wyżej dziedzinach, mogą do 30 czerwca składać w Urzędzie Gminy wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego. Wnioski do pobrania z gminnej strony poprzez zakładki „Druki do pobrania”/ „Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych”. Konieczne jest dołączenie zaświadczenia ze szkoły, potwierdzające uzyskaną średnią ocen lub potwierdzenie osiągnięć, uzyskanych w drugim semestrze danego roku szkolnego.

Przypominamy, że stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Gminę Kleszczów, są wypłacane bezpośrednio przez szkołę, do której uczęszcza uczeń.

Informacje pochodzą ze strony: www.kleszczow.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel. 44 731 66 25
kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl