Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kleszczów – stypendia motywacyjne dla uczniów 2020

organizator:

Urząd Gminy w Kleszczowie

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.06.2020

Kleszczów – stypendia motywacyjne dla uczniów 2020

Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za II semestr roku szkolnego 2019/2020 uczniowie mogą składać do 30 czerwca br. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów motywacyjnych, a także formularz wniosku znaleźć można na stronie internetowej gminy Kleszczów w zakładce „Druki do pobrania”.

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Gminę Kleszczów są wypłacane bezpośrednio przez szkołę, do której uczęszcza uczeń. W Urzędzie Gminy są natomiast przyjmowane wnioski o wypłatę stypendiów motywacyjnych za szczególne osiągnięcia (w zawodach sportowych, turniejach, konkursach lub olimpiadach).

Jakie miejsce należy zająć na danym szczeblu rywalizacji, by mieć szansę na uzyskanie gminnego stypendium? Oto przypomnienie zasad:

 • szczebel powiatowy – miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej,
 • szczebel rejonowy – miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej,
 • szczebel wojewódzki – miejsca 1-6 w klasyfikacji ogólnej,
 • szczebel krajowy – miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej,
 • szczebel międzynarodowy – miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej.

WAŻNA INFORMACJA: bez względu na liczbę osiągnięć uzyskanych przez ucznia jako reprezentanta szkoły albo klubu sportowego albo Gminnego Ośrodka Kultury uczeń składa tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia. Wypisuje w nim wszystkie swoje osiągnięcia z drugiego semestru roku szkolnego. Przyznawane mu zostanie tylko jedno stypendium za najwyższe osiągnięcie.

Szkoła lub klub potwierdzają indywidualne i zespołowe osiągnięcia uczniów, sprawdzając poprawność i rzetelność informacji, wpisanych we wniosku.

W regulaminie nie przewiduje się wypłaty stypendium za zdobycie wyróżnienia przez ucznia. W tym przypadku podmiot potwierdzający zdobyte osiągnięcie musi uzasadnić, że wyróżnienie mieści się w podanych wyżej przedziałach.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami gminy Kleszczów (wymagane zameldowanie na terenie gminy Kleszczów od minimum 3 lat) i na koniec II półrocza uzyskali średnią ocen minimum 4.00 lub zdobyli szczególne, opisane powyżej osiągnięcia, mogą do 30 czerwca składać w Urzędzie Gminy wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego.

Konieczne jest przy tym dołączenie zaświadczenia ze szkoły, potwierdzające uzyskaną średnią ocen lub potwierdzenie osiągnięć, uzyskanych w II semestrze zakończonego roku szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony: www.kleszczow.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel. 44 731 66 25

www.kleszczow.pl