Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci14
 • doktoranci8
 • naukowcy7
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne3
 • socjalne11
 • sportowe12
 • naukowe47
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma4
 • instytucja rządowa7
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Kleszczów – stypendia motywacyjne dla studentów 2021

organizator:

Urząd Gminy w Kleszczowie

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 02.11.2021

Kleszczów – stypendia motywacyjne dla studentów 2021

W dniu 2 listopada br. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. nie ukończyli 26 roku życia, chyba że 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, w takim przypadku stypendium może zostać przyznane do końca tego roku akademickiego,
 2. nie powtarzają roku, na który ubiegają się o stypendium,
 3. nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
 4. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, licząc od daty upływu terminu składania wniosków o stypendium,
 5. przedstawili zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określnych w regulaminie studiów oraz niepowtarzaniu roku.

Stypendium jest przyznawane jako miesięczne świadczenie w okresie od 1 października do 30 czerwca każdego roku akademickiego. Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie przez Wójta Gminy Kleszczów umowy ze stypendystą.

Student traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w przypadku: podania nieprawdziwych danych we wniosku, skreślenia z listy studentów, powtarzania semestru lub roku akademickiego, korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, przerwania studiów lub ich zakończenia w trakcie trwającego roku akademickiego.

Wzory dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium są do pobrania w zakładce „Druki do pobrania” lub w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kleszczów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, tel. 44 731 66 25, pokój nr 5.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: kleszczow.pl

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe, interesujące propozycje stypendialne.

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel. 44 731 66 25
kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl