Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci13
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe28
 • inne4
 • sportowe6
 • artystyczne16
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd16
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Kleszczów – stypendia motywacyjne dla studentów 2020

organizator:

Urząd Gminy w Kleszczowie

Rodzaj:
sportowe, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 02.11.2020

Kleszczów – stypendia motywacyjne dla studentów 2020

Władze gminy Kleszczów przypominają, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego gminy Kleszczów za rok 2019/2020 upływa w dniu 2 listopada 2020 r.

O przyznanie stypendium motywacyjnego mogą się ubiegać studenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie ukończyli 26. roku życia,
 • posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat,
 • nie uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o pracę,
 • ukończyli pierwszy rok studiów i osiągnęli dobre wyniki w nauce (średnia ocen za rok co najmniej 4.00) lub wykazali się szczególnym osiągnięciem, związanym ze studiami lub osiągnięciem sportowym.

Podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium uwzględniane są następujące osiągnięcia:

 • autorska książka/monografia naukowa, olimpiada międzynarodowa lub przedmiotowa o zasięgu ogólnopolskim,
 • zajęcie miejsca I-XX w międzynarodowym konkursie o charakterze naukowym,
 • zajęcie miejsca I-X w ogólnopolskim konkursie o charakterze naukowym,
 • artykuł naukowy (czasopismo recenzowane),
 • udział w kadrze narodowej,
 • udział w rozgrywkach ekstraligi, superligi i ekstraklasy,
 • zajęcie miejsca I-XX w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym,
 • zajęcie miejsca I-X w zawodach sportowych na szczeblu krajowym.

Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest ukończenie I roku studiów oraz każdego kolejnego roku i uzyskanie, bez warunków, wpisu na rok następny.

Z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku studiów student może otrzymać stypendium:

 • za pierwszy kierunek – w wysokości 100 proc. przyznanej kwoty stypendium,
 • za drugi i kolejny kierunek studiów – w wysokości 50 proc. przyznanej kwoty stypendium.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego,
 • oświadczenie o nieosiąganiu dochodów,
 • informacje osobowe,
 • zaświadczenie o średniej ocen (min.4,00) za zaliczony rok studiów wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej oraz informacja o uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów, potrzebnych do zaliczenia roku akademickiego oraz uzyskaniu wpisu na kolejny rok akademicki lub o zakończeniu nauki,
 • potwierdzenie uzyskania szczególnych osiągnięć.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3, pokój numer 5, tel. 44 731 66 25 lub na stronie Urzędu Gminy.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: kleszczow.pl

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe, interesujące propozycje stypendialne.

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel. 44 731 31 10
kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl

Dokumenty

do pobrania