Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kleszczów – stypendia motywacyjne dla studentów 2020

organizator:

Urząd Gminy w Kleszczowie

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 02.11.2020

Kleszczów – stypendia motywacyjne dla studentów 2020

Władze gminy Kleszczów przypominają, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego gminy Kleszczów za rok 2019/2020 upływa w dniu 2 listopada 2020 r.

O przyznanie stypendium motywacyjnego mogą się ubiegać studenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie ukończyli 26. roku życia,
 • posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat,
 • nie uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o pracę,
 • ukończyli pierwszy rok studiów i osiągnęli dobre wyniki w nauce (średnia ocen za rok co najmniej 4.00) lub wykazali się szczególnym osiągnięciem, związanym ze studiami lub osiągnięciem sportowym.

Podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium uwzględniane są następujące osiągnięcia:

 • autorska książka/monografia naukowa, olimpiada międzynarodowa lub przedmiotowa o zasięgu ogólnopolskim,
 • zajęcie miejsca I-XX w międzynarodowym konkursie o charakterze naukowym,
 • zajęcie miejsca I-X w ogólnopolskim konkursie o charakterze naukowym,
 • artykuł naukowy (czasopismo recenzowane),
 • udział w kadrze narodowej,
 • udział w rozgrywkach ekstraligi, superligi i ekstraklasy,
 • zajęcie miejsca I-XX w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym,
 • zajęcie miejsca I-X w zawodach sportowych na szczeblu krajowym.

Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest ukończenie I roku studiów oraz każdego kolejnego roku i uzyskanie, bez warunków, wpisu na rok następny.

Z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku studiów student może otrzymać stypendium:

 • za pierwszy kierunek – w wysokości 100 proc. przyznanej kwoty stypendium,
 • za drugi i kolejny kierunek studiów – w wysokości 50 proc. przyznanej kwoty stypendium.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego,
 • oświadczenie o nieosiąganiu dochodów,
 • informacje osobowe,
 • zaświadczenie o średniej ocen (min.4,00) za zaliczony rok studiów wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej oraz informacja o uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów, potrzebnych do zaliczenia roku akademickiego oraz uzyskaniu wpisu na kolejny rok akademicki lub o zakończeniu nauki,
 • potwierdzenie uzyskania szczególnych osiągnięć.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3, pokój numer 5, tel. 44 731 66 25 lub na stronie Urzędu Gminy.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: kleszczow.pl

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe, interesujące propozycje stypendialne.

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel. 44 731 31 10
kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl

Dokumenty

do pobrania