Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci52
 • absolwenci22
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Kleszczewo – stypendia i nagrody dla sportowców 2020

organizator:

Urząd Gminy Kleszczewo

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2020

Kleszczewo – stypendia i nagrody dla sportowców 2020

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na rok 2021 oraz wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody sportowej gminy Kleszczewo należy składać w terminie do 31 października 2020 roku.

Stypendia sportowe przyznaje się szczególnie uzdolnionym zawodnikom stale zamieszkującym na terenie gminy Kleszczewo, w wieku do 24 lat, którzy swoimi wysokimi wynikami sportowymi promują gminę na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, biorącym udział we współzawodnictwie sportowym, w danej dziedzinie sportu zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:

 • zajął od I-V miejsca w Mistrzostwach Polski;
 • został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy lub Świata;
 • został zakwalifikowany do udziału w Igrzyskach Olimpijskich.

Warunkiem przyznania i pobierania stypendium sportowego jest nie uzyskiwanie dochodów wynikających ze stosunku pracy. Warunki określone wyżej stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach drużynowych.

Stypendia sportowe przyznaje i pozbawia ich Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na uzasadniony pisemny wniosek:

 • związków sportowych lub klubów sportowych;
 • właściwej ds. sportu komisji Rady Gminy Kleszczewo;
 • osób fizycznych;
 • innych podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Przyznane stypendium wypłacane jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wysokość stypendium sportowego uzależniona jest od wyników uzyskanych przez zawodnika we współzawodnictwie sportowym i wynosi od 100 – 300 zł miesięcznie.

Nagroda i wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe są wyrazem uznania dla zawodników stale zamieszkujących na terenie gminy Kleszczewo, wieku do 24 lat, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w danej dziedzinie sportu.

Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na uzasadniony pisemny wniosek:

 • związków sportowych lub klubów sportowych;
 • właściwej ds. sportu komisji Rady Gminy Kleszczewo;
 • osób fizycznych;
 • innych podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wyróżnienia i nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. Wyróżnienia mogą mieć formę pucharów, statuetek i dyplomów.Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekraczać 200 zł.

Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową. Wartość przyznanej nagrody nie może przekraczać 1000 zł.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać w szczególności:

 • dane wnioskodawcy;
 • dane osobowe zawodnika;
 • wskazanie uprawianej dyscypliny sportowej i opis osiągnięć sportowych zawodnika;
 • potwierdzenie uzyskanych wyników przez właściwy związek sportowy lub klub sportowy;
 • informacje o dotychczas otrzymanych przez kandydata wyróżnieniach i nagrodach,
 • oświadczenie, że zawodnik stale zamieszkuje na terenie Gminy Kleszczewo.

Wnioski w sprawie przyznania stypendium sportowego oraz o nagrody składać należy w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie w terminie do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem osiągnięć sportowych zawodnika za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: kleszczewo.pl

A zainteresowanych innymi ofertami stypendiów sportowych zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki stypendiów.

Kontakt

Urząd Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
tel. 61 817 60 17
urzad@kleszczewo.pl
www.kleszczewo.pl

Dokumenty

do pobrania