Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne29
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kielce – stypendia sportowe 2020

organizator:

Urząd Miasta Kielce

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.12.2020

Kielce – stypendia sportowe 2020

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce przypomina, że do 15 grudnia 2020 roku można składać wnioski o stypendia sportowe w kategoriach młodzieżowych.

O stypendium sportowe może ubiegać się zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym działającym na terenie Miasta Kielce;
 2. uprawia dyscyplinę sportową, objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem sportowym, w jednej z kategorii sportowych: junior młodszy,junior,junior starszy,młodzieżowiec;
 3. spełnia jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 • brał udział w zawodach rangi Igrzyska Olimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy,
 • został powołany przez właściwy polski związek sportowy do kadry narodowej w dyscyplinach indywidualnych oraz reprezentacji kraju w grach zespołowych na Mistrzostwa Świata lub Europy na dany rok kalendarzowy,
 • zajął I, II lub III miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostwa Polski,
 • zajął I miejsce w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim w ramach współzawodnictwa w „Systemie Sportu Młodzieżowego”.

Uprawnionymi do występowania z wnioskami o stypendia sportowe są:

 • zawodnicy,
 • kluby sportowe,
 • związki sportowe,
 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, powinien zawierać:

 • pełne dane personalne zawodnika,
 • informację o uprawianej przez niego dyscyplinie sportu, uzyskanych wynikach i dotychczasowych osiągnięciach sportowych,
 • potwierdzenie osiągnięć sportowych zawodnika, w okresie poprzedzającym rok przyznania stypendium, przez właściwy dla danej dyscypliny sportu Polski lub Świętokrzyski Związek Sportowy,
 • opinię klubu sportowego,
 • oświadczenie zawodnika o nie zawarciu kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem, sponsorem lub związkiem sportowym, który gwarantuje stałe wynagrodzenie,
 • oświadczenie klubu sportowego o okolicznościach skutkujących pozbawienia zawodnika stypendium sportowego,
 • oświadczenie dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stypendium może być przyznane w wysokości do 500,00 zł miesięcznie, w zależności od poziomu sportowego zawodnika.

Ze względu na sytuację epidemiczną, wnioski należy składać:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce(liczy się data stempla pocztowego)
 • do urn znajdujących się przy siedzibach Urzędu Miasta Kielce: ul. Strycharska 6, ul. Rynek 1.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: um.kielce.pl

A ciekawych innych propozycji stypendiów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Urząd Miasta Kielce
ul. Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 367 60 99
boi@um.kielce.pl
www.um.kielce.pl

Dokumenty

do pobrania