Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci39
 • absolwenci14
 • doktoranci8
 • naukowcy6
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • naukowe35
 • socjalne8
 • inne5
 • artystyczne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie7
 • mazowieckie3
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd22
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Językiada 2017 – zdobądź stypendium na wybrane studia filologiczne na SWPS

organizator:

Uniwersytet SWPS

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.03.2017

Językiada 2017 – zdobądź stypendium na wybrane studia filologiczne na SWPS

„Językiada” to program stypendialny przygotowany przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. „Językiada” nie weryfikuje wiedzy z konkretnego języka. Jej zadaniem jest propagowanie kompetencji językowych i zdolności logicznego myślenia oraz inspirowanie do ich rozwijania w ramach studiów filologicznych. Uczelnia przygotowała stypendia dla dwóch osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu kompetencji językowych.

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa
Osoby zainteresowane udziałem w programie muszą przesłać zgłoszenie w terminie do 20 marca 2017 roku do godz. 23.59.

Test kompetencji językowych odbędzie się 22 marca 2017 roku o godz. 11.00 w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się z dokumentem tożsamości do rejestracji o godz. 10.30.

Kto może wziąć udział?

Program stypendialny „Językiada” jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych studiowaniem kierunków filologicznych, którzy chcieliby wykorzystać swój talent do nauki języków obcych w przyszłej pracy zawodowej.

Test kompetencji językowych
Uczestnicy przystąpią do pisemnego testu kompetencji językowych 22 marca 2017 roku w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Test nie sprawdza wiedzy z poszczególnych języków (np. znajomości słownictwa). Jego celem jest ocena zdolności do analizowania tego, jak działają mechanizmy języka. Pytania w teście mogą być otwarte lub zamknięte. Polecenia będą zredagowane w języku polskim. Zadania mogą dotyczyć różnych języków (naturalnych, sztucznych i fikcyjnych).

Przewidywany czas testu: 120 minut

Co zyskujesz?

Osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testu kompetencji, otrzymają stypendium na pierwszy rok studiów I stopnia spośród filologii oferowanych i uruchomionych w danym roku akademickim przez Uniwersytet SWPS. Uczelnia przygotowała dwa stypendia w wysokości 7000 i 5000 zł.

Ogłoszenie wyników
W trakcie prac komisji i oczekiwania na wyniki uczestnicy mogli zwiedzić uczelnię oraz wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu efektywnej komunikacji lub autoprezentacji.Warsztaty były prowadzone przez studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS, trenerów związanych na co dzień z projektem Strefa Młodzieży.

Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom „Językiady” odbędzie się 22 marca 2017 roku w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS o godz. 15.00.

Informacje pochodzą ze strony www.studia.swps.pl

Kontakt

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31 .m Uniwersytet SWPS
03-815 Warszawa


www.studia.swps.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin