Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jestem! Program stypendialny dla kandydatów do SWPS

organizator:

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.08.2015

Jestem! Program stypendialny dla kandydatów do SWPS

„Jestem!” to program stypendialny przygotowany przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Inicjatywa sprawdza kreatywność, pomysłowość i nieszablonowe podejście do prezentowania samego siebie. Zadaniem programu jest stworzenie projektu o charakterze autoprezentacyjnym, przygotowanego w dowolnej utrwalonej formie (plakat, zdjęcie, tekst, materiał audiowizualny itp.), prezentującego autora/autorkę.
Osoba, które uzyska pierwsze miejsce, otrzyma stypendium o równowartości opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego za I rok studiów drugiego stopnia (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) roku akademickiego 2015/2016 na specjalności kreowanie mediów.
Uczelnia przygotowała stypendium dla jednej osoby, która zostanie wytypowana przez komisję.
Program „Jestem!” skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich zainteresowanych podjęciem nauki na studiach drugiego stopnia na specjalności Kreowanie mediów na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.
Prace należy składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres Biura Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS do dnia 31 sierpnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Jestem!” oraz na odwrocie – dane kontaktowe autora: imię i nazwisko, telefon, adres mailowy, adres pocztowy.
Biuro Rekrutacji
Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
pokój 18
poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00-16.00
wtorek, środa: 10.00-18.00
sobota (od 1 lipca): 10.00-14.000
71 750 72 72
rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
Informacje pochodzą ze strony www.studia.swps.pl

Kontakt

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław
tel. 71 750 72 72
rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
www.studia.swps.pl