Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne34
 • sportowe26
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jednorazowe stypendia Wójta Gminy Kluki

organizator:

Wójt Gminy Kluki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.10.2016

Jednorazowe stypendia Wójta Gminy Kluki

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci stale zamieszkujący i zameldowani na terenie gminy Kluki są uprawnieni – po spełnieniu regulaminowych warunków – do otrzymania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce.

Stypendium przyznaje się za wyniki w nauce:
1) uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziennych do ukończenia 23 roku życia,
2) studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wójta Gminy Kluki w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach w terminie:
1) uczniowie – do dnia 31 lipca 2016 roku,
2) studenci – do dnia 10 października 2016 roku.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce przysługuje uczniom i studentom, którzy spełniają następujące warunki:
1) uczniowie, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 4,3 oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2) studenci, którzy uzyskali średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów na koniec danego roku
akademickiego minimum 4,0.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) Uczeń po osiągnięciu pełnoletniości lub student,
2) Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

Informacje pochodzą ze strony: www.kluki.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kluki
Kluki 88
97-415 Kluki
tel.: (44) 631 50 02
sekretariat@kluki.pl
www.kluki.pl