Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jednorazowe stypendia Wójta Gminy Kluki

organizator:

Wójt Gminy Kluki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.10.2016

Jednorazowe stypendia Wójta Gminy Kluki

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci stale zamieszkujący i zameldowani na terenie gminy Kluki są uprawnieni – po spełnieniu regulaminowych warunków – do otrzymania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce.

Stypendium przyznaje się za wyniki w nauce:
1) uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziennych do ukończenia 23 roku życia,
2) studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wójta Gminy Kluki w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach w terminie:
1) uczniowie – do dnia 31 lipca 2016 roku,
2) studenci – do dnia 10 października 2016 roku.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce przysługuje uczniom i studentom, którzy spełniają następujące warunki:
1) uczniowie, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 4,3 oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2) studenci, którzy uzyskali średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów na koniec danego roku
akademickiego minimum 4,0.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) Uczeń po osiągnięciu pełnoletniości lub student,
2) Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

Informacje pochodzą ze strony: www.kluki.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kluki
Kluki 88
97-415 Kluki
tel.: (44) 631 50 02
sekretariat@kluki.pl
www.kluki.pl