Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Jednorazowe stypendia Wójta Gminy Kluki

organizator:

Wójt Gminy Kluki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.10.2016

Jednorazowe stypendia Wójta Gminy Kluki

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci stale zamieszkujący i zameldowani na terenie gminy Kluki są uprawnieni – po spełnieniu regulaminowych warunków – do otrzymania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce.

Stypendium przyznaje się za wyniki w nauce:
1) uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziennych do ukończenia 23 roku życia,
2) studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wójta Gminy Kluki w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach w terminie:
1) uczniowie – do dnia 31 lipca 2016 roku,
2) studenci – do dnia 10 października 2016 roku.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce przysługuje uczniom i studentom, którzy spełniają następujące warunki:
1) uczniowie, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 4,3 oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2) studenci, którzy uzyskali średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów na koniec danego roku
akademickiego minimum 4,0.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) Uczeń po osiągnięciu pełnoletniości lub student,
2) Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

Informacje pochodzą ze strony: www.kluki.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kluki
Kluki 88
97-415 Kluki
tel.: (44) 631 50 02
sekretariat@kluki.pl
www.kluki.pl