Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe94
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Urząd Miasta Gdańska

Rodzaj:
inne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.08.2023

Jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla uzdolnionych uczniów

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przyznawane jest najlepszym maturzystom oraz uczniom od klasy IV szkoły podstawowej szkół publicznych i niepublicznych,
pobierającym naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska, bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przyznawane jest w pięciu kategoriach. Uczniowie oraz absolwenci mogą wnioskować o przyznanie stypendium tylko w jednej wybranej
kategorii – I, II , III, IV (kategoria sportowa) lub V (wybitnych talentów). Kategorię należy określić we wniosku. Dopuszczalne jest złożenie tylko jednego wniosku dla jednego ucznia.
Warunkiem ubiegania się o stypendium w każdej z pięciu kategorii jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania, wymaganej w poszczególnych kategoriach średniej ocen oraz aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska wypełnia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń i składa wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia do szkoły do 30 sierpnia.

Wniosek jest rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną szkoły oraz zostaje uzupełniony przez wychowawcę ucznia. Następnie szkoła wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie jednorazowego stypendium wprowadzając dane do systemu elektronicznego przeznaczonego do realizacji procesu przyznawania jednorazowych stypendiów.

Termin wprowadzania danych z wniosków przez szkoły do systemu elektronicznego upływa z dniem 20 września.

Dane z wniosków są składane elektronicznie, co nie wymaga potwierdzenia w wersji papierowej.

Informacje pochodzą ze strony: www.gdansk.pl

Przejrzyj też inne oferty stypendialne dla uczniów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Edukacji Referat Szkół Urzędu Miasta Gdańska
Kartuska 5
80-802 Gdańsk
tel. 58 323 68 39
prezydent@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl