Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne18
 • sportowe46
 • socjalne26
 • artystyczne47
 • naukowe114
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIV/431/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. ustanowił zasady udzielania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Zasady udzielania stypendium określone zostały w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”, który stanowi załącznik do ww. Uchwały.
Zgodnie z Regulaminem kandydatów do stypendium mogą proponować dyrektorzy szkół i kolegiów (kategoria „Uczeń”) oraz rektorzy, prorektorzy uczelni wyższych i upoważnione przez nich osoby (kategoria „Student”).

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są:

 1. wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
 2. aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.).

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:

 1. wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
 2. aktywność naukowa:
 • publikacje naukowe,
 • uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
 • udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
 • działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Do wniosku należy załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, kserokopie dokumentów poświadczających:

 • zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego,
 • osiągnięcia opisane we wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Departamencie Edukacji
i Nauki, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pok. 801 w terminie do 30 września 2012 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi w listopadzie br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Termin składania wniosków: do 30 września 2012 r.

 • Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych,
 • Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego w kat. „Uczeń”
 • Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego w kat. „Student”

Informacje pochodzą ze strony www.umww.pl

Kontakt

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17
61-823 Poznań


www.umww.pl