Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 19.03.2021

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Można już składać wnioski o jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Wyróżnienia przewidziane są dla najbardziej utalentowanych uczniów i studentów województwa łódzkiego.

W pierwszej kategorii stypendia zostaną przyznawane uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają naukę na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania. Wnioski mogą składać dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół, przy czym każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:

 • wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i turniejach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym;
 • aktywność naukowa: udział w projektach naukowo-badawczych, działalność w kole naukowym, udział w konferencjach naukowych, uzyskane certyfikaty i dyplomy, udział w wymianie międzynarodowej, udział w dodatkowych formach kształcenia (warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjne na uczelniach), dodatkowe praktyki i staże, itp.;
 • realizacja indywidualnego programu lub toku nauki świadcząca o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W kategorii student również przewidziano stypendia dla osób kształcących się na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania. Mogą się o nie ubiegać studenci kierunków przyporządkowanych do określonych dyscyplin naukowych ogłaszanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Wnioski mogą składać rektorzy lub prorektorzy uczelni, przy czym podmioty te mogą złożyć do 12 wniosków. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „student” są:

 • aktywność naukowa: nagrody i wyróżnienia w konkursach, autorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacje naukowe, udział w projektach naukowo-badawczych, wystąpienia na konferencjach naukowych (referaty, prezentacje, postery), działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, organizacja konferencji naukowych, praktyki i staże (w tym zagraniczne), ukończone kursy, szkolenia, warsztaty, certyfikaty, współpraca międzynarodowa itp.;
 • realizacja indywidualnego programu/toku studiów świadcząca o szczególnych uzdolnieniach studenta;
 • wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe studentów;
 • organizacja wydarzeń naukowych oraz promocyjnych uczelni;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska studenckiego, w szczególności w formie wolontariatu.

Nabór wniosków potrwa do 19 marca 2021 r. Można je złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź), lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod numerem tel. 42 291-98-30. Można po nie sięgnąć również na stronie internetowej w zakładce: Edukacja/Konkursy/stypendia/stypendia naukowe oraz Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, zakładka: Ogłoszenia/ Stypendia, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: lodzkie.pl

Inne oferty stypendiów naukowych można znaleźć na naszej stronie.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 30 00
info@lodzkie.pl
lodzkie.pl