Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne5
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Jednorazowa nagroda Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych Studentów

organizator:

Urząd Gminy Kartuzy

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Jednorazowa nagroda Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych Studentów

O nagrodę Burmistrza Kartuz wnioskować może student studiów stacjonarnych, który posiada stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Kartuzy od co najmniej jednego roku.

Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 5,0 potwierdzoną przez uczelnię.
 • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów
 • nie powtarzał roku
 • posiada znaczne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub w zakresie działalności społecznej w szczególności aktywnie działa w kołach naukowych, stowarzyszeniach, promując jednocześnie swoja uczelnię i Gminę Kartuzy.

Nagrodę przyznaje się po pierwszym roku studiów, nie przyznaje się nagrody po ostatnim roku studiów.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty będące podstawą przyznania nagrody:

 • zaświadczenie o średniej ocen osiągniętej z przedmiotów objętych egzaminem,
 • potwierdzoną przez uczelnię informację o obowiązującej w uczelni skali ocen dla danego typu studiów,
 • potwierdzenie osiągnięć przez macierzystą uczelnię lub organizację/instytucję na rzecz której student działa (listy, rekomendacje, dyplomy)
 • poświadczenie stałego zameldowania na terenie Gminy Kartuzy.

Termin składania wniosków: od 1 do 15 października 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.kartuzy.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kartuzy
ul. Gen.J.Hallera 1
83-300 Kartuzy
tel. 58 69 45 200
gmina@poczta.kartuzy.pl
www.kartuzy.pl