Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jednorazowa nagroda Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych Studentów

organizator:

Urząd Gminy Kartuzy

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Jednorazowa nagroda Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych Studentów

O nagrodę Burmistrza Kartuz wnioskować może student studiów stacjonarnych, który posiada stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Kartuzy od co najmniej jednego roku.

Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 5,0 potwierdzoną przez uczelnię.
 • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów
 • nie powtarzał roku
 • posiada znaczne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub w zakresie działalności społecznej w szczególności aktywnie działa w kołach naukowych, stowarzyszeniach, promując jednocześnie swoja uczelnię i Gminę Kartuzy.

Nagrodę przyznaje się po pierwszym roku studiów, nie przyznaje się nagrody po ostatnim roku studiów.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty będące podstawą przyznania nagrody:

 • zaświadczenie o średniej ocen osiągniętej z przedmiotów objętych egzaminem,
 • potwierdzoną przez uczelnię informację o obowiązującej w uczelni skali ocen dla danego typu studiów,
 • potwierdzenie osiągnięć przez macierzystą uczelnię lub organizację/instytucję na rzecz której student działa (listy, rekomendacje, dyplomy)
 • poświadczenie stałego zameldowania na terenie Gminy Kartuzy.

Termin składania wniosków: od 1 do 15 października 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.kartuzy.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kartuzy
ul. Gen.J.Hallera 1
83-300 Kartuzy
tel. 58 69 45 200
gmina@poczta.kartuzy.pl
www.kartuzy.pl