Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jaworzno – stypendia sportowe 2020/2021

organizator:

Urząd Miejski w Jaworznie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.12.2020

Jaworzno – stypendia sportowe 2020/2021

Wnioski o stypendia sportowe 2020/2021 miasta Jaworzno przyjmowane są przez kancelarię Urzędu Miejskiego w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi – członkowi klubu sportowego mającego swoją siedzibę w Jaworznie, który uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu igrzysk olimpijskich i legitymuje się następującymi osiągnięciami w dyscyplinach:

 • indywidualnych: zajął miejsce od pierwszego do dziesiątego w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata lub zajął od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, oraz Mistrzostwach Polski,
 • zespołowych: zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub w oficjalnych rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II ligi o zasięgu ogólnopolskim.

Międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe powinny być udokumentowane przez Polski Związek Sportowy który ma wyłączne prawo do:

 • organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie,
 • powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy (art. 13 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

Wysokość przyznanego stypendium – miesięcznej raty, nie może przekroczyć dwukrotności ogłaszanego przez GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski” przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.

Stypendium przyznawane jest na okres roku kalendarzowego albo na okresy pięciomiesięczne od stycznia do maja lub od sierpnia do grudnia.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 • właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika,
 • dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie lub jego zastępca ds. sportu.

Wniosek o stypendium sportowe powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy (pełna nazwa oraz adres i numer telefonu),
 • dane personalne zawodnika (imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania),
 • krótką charakterystykę zawodnika,
 • szczegółowe i udokumentowane uzasadnienie wniosku,
 • wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium.

Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych we wniosku, dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem stypendium.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: um.jaworzno.pl

A zainteresowanych innymi propozycjami stypendialnymi, nie tylko z dziedziny sportu, zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki stypendiów.

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
tel. 32 618 15 00
jaworzno@um.jaworzno.pl
www.um.jaworzno.pl

Dokumenty

do pobrania