Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • inne9
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Imielin – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miasta Imielin

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.11.2019

Imielin – stypendia sportowe

Wnioski o przyznanie na rok 2020 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2019 roku.

Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin.

O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Imielina, którzy nie ukończyli 25 roku życia i spełnią kryteria określone w wyżej wymienionej Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku.

Stypendium na 2020 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2019 roku).

Wnioski o stypendium na 2020 rok należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku. Druk wniosku dostępny jest na stronie www.imielin.pl .

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34, lub 36) telefon 32 22 54 136.

Informacje pochodzą ze strony www.imielin.pl

Kontakt

Urząd Miasta Imielin
ul. Imielińska 81
Imielin
tel. 32 22 54 136

www.imielin.pl