Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

III Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

organizator:

Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.12.2013

III Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla młodych reporterów. Tę jego wolę wypełnia Fundacja, ogłaszając trzeci konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych rocznie.

Zgodnie z regulaminem (z jego pełnym tekstem można się zapoznać na stronie Fundacji: www.fundacjaherodot.com.pl oraz na profilu www.facebook.com/stypendiumimryszardakapuscinskiego
Program stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 35 roku życia).

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV, dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 3 grudnia 2013 roku pocztą tradycyjną  na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m.2, 02-074 Warszawa oraz pocztą mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę w składzie: Hanna Krall, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Małgorzata Szejnert oraz Mariusz Szczygieł.

Wyniki konkursu na stypendium ogłoszone zostaną w 23 stycznia 2014 roku, w siódmą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot
ul. Prokuratorska 11 m.2
02-074 Warszawa

kontakt@fundacjaherodot.com.pl