Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci44
 • absolwenci25
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe37
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd28
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

III edycja międzynarodowych szkoleń dla operatorów kultury

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2012

III edycja międzynarodowych szkoleń dla operatorów kultury

Międzynarodowy projekt szkoleniowy jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką sektora kultury, które chciałyby uzupełnić swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania instytucją kultury.

Do udziału w projekcie zaproszone są w szczególności osoby zarządzające projektami lub zadaniami, które – poprzez wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia oraz pracę zespołową pod kierunkiem polskich i zagranicznych ekspertów – chciałyby poszerzyć zakres swoich kontaktów zawodowych oraz uzupełnić swoją wiedzę praktyczną o doświadczenia innych osób, działających w podobnym sektorze.

Celem projektu jest wyszkolenie osób o wysokich kompetencjach oraz wyposażenie ich w wiedzę niezbędną do strategicznego planowania rozwoju instytucji kultury i realizacji projektów kulturalnych. Uczestnicy szkoleń będą w przyszłości tworzyć sieć specjalistów, związanych z Narodowym Centrum Kultury.

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników do planowania przyszłych zadań instytucji kultury, w której pracują, poprzez przygotowanie jej kompleksowej strategii rozwoju (konsultanci). Określona podczas zajęć szkoleniowych strategia będzie materiałem końcowym, jaki każdy uczestnik szkolenia powinien wypracować na zakończenie rocznego projektu.

Szkolenie realizowane będzie w szczególności poprzez:

 • nauczanie myślenia strategicznego i efektywnego planowania przyszłych działań w instytucji kultury;
 • stymulowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań w obszarze zarządzania kulturą jako alternatywa dla korzystania z gotowych wzorów;
 • stworzenie przestrzeni wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz pomiędzy uczestnikami i ekspertami prowadzącymi zajęcia

W 2012 roku Narodowe Centrum Kultury realizuje pełną wersję szkolenia, składającą się z 6 sesji szkoleniowych:

– Szkolenie dla konsultantów – dla osób zarządzających instytucją kultury, menedżerów, zainteresowanych w szczególności możliwościami długoterminowego planowania rozwoju działalności swojej instytucji kultury, którzy podczas szkolenia pogłębią swoją wiedzę na temat zarządzania instytucją kultury i wzmocnią swoje kompetencje menedżerskie i doradcze, w szczególności dla osób planujących dla swojej instytucji realizację strategicznych projektów partnerstwa międzynarodowego

Cykle szkoleniowe będą składać się z trzydniowych sesji w następujących terminach:

– Konsultanci:
maj – grudzień: sześć sesji szkoleniowych oraz przygotowanie pracy końcowej

Dla uczestników przewidziano część składającą się ze wspólnych wykładów oraz cykl zajęć warsztatowych w mniejszych zespołach zadaniowych.

Informacje pochodzą ze strony www.kadrakultury.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
alonkwic@nck.pl