Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci49
 • absolwenci17
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe17
 • inne4
 • sportowe29
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

III edycja międzynarodowych szkoleń dla operatorów kultury

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2012

III edycja międzynarodowych szkoleń dla operatorów kultury

Międzynarodowy projekt szkoleniowy jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką sektora kultury, które chciałyby uzupełnić swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania instytucją kultury.

Do udziału w projekcie zaproszone są w szczególności osoby zarządzające projektami lub zadaniami, które – poprzez wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia oraz pracę zespołową pod kierunkiem polskich i zagranicznych ekspertów – chciałyby poszerzyć zakres swoich kontaktów zawodowych oraz uzupełnić swoją wiedzę praktyczną o doświadczenia innych osób, działających w podobnym sektorze.

Celem projektu jest wyszkolenie osób o wysokich kompetencjach oraz wyposażenie ich w wiedzę niezbędną do strategicznego planowania rozwoju instytucji kultury i realizacji projektów kulturalnych. Uczestnicy szkoleń będą w przyszłości tworzyć sieć specjalistów, związanych z Narodowym Centrum Kultury.

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników do planowania przyszłych zadań instytucji kultury, w której pracują, poprzez przygotowanie jej kompleksowej strategii rozwoju (konsultanci). Określona podczas zajęć szkoleniowych strategia będzie materiałem końcowym, jaki każdy uczestnik szkolenia powinien wypracować na zakończenie rocznego projektu.

Szkolenie realizowane będzie w szczególności poprzez:

 • nauczanie myślenia strategicznego i efektywnego planowania przyszłych działań w instytucji kultury;
 • stymulowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań w obszarze zarządzania kulturą jako alternatywa dla korzystania z gotowych wzorów;
 • stworzenie przestrzeni wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz pomiędzy uczestnikami i ekspertami prowadzącymi zajęcia

W 2012 roku Narodowe Centrum Kultury realizuje pełną wersję szkolenia, składającą się z 6 sesji szkoleniowych:

– Szkolenie dla konsultantów – dla osób zarządzających instytucją kultury, menedżerów, zainteresowanych w szczególności możliwościami długoterminowego planowania rozwoju działalności swojej instytucji kultury, którzy podczas szkolenia pogłębią swoją wiedzę na temat zarządzania instytucją kultury i wzmocnią swoje kompetencje menedżerskie i doradcze, w szczególności dla osób planujących dla swojej instytucji realizację strategicznych projektów partnerstwa międzynarodowego

Cykle szkoleniowe będą składać się z trzydniowych sesji w następujących terminach:

– Konsultanci:
maj – grudzień: sześć sesji szkoleniowych oraz przygotowanie pracy końcowej

Dla uczestników przewidziano część składającą się ze wspólnych wykładów oraz cykl zajęć warsztatowych w mniejszych zespołach zadaniowych.

Informacje pochodzą ze strony www.kadrakultury.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
alonkwic@nck.pl