Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

III edycja międzynarodowych szkoleń dla operatorów kultury

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2012

III edycja międzynarodowych szkoleń dla operatorów kultury

Międzynarodowy projekt szkoleniowy jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką sektora kultury, które chciałyby uzupełnić swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania instytucją kultury.

Do udziału w projekcie zaproszone są w szczególności osoby zarządzające projektami lub zadaniami, które – poprzez wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia oraz pracę zespołową pod kierunkiem polskich i zagranicznych ekspertów – chciałyby poszerzyć zakres swoich kontaktów zawodowych oraz uzupełnić swoją wiedzę praktyczną o doświadczenia innych osób, działających w podobnym sektorze.

Celem projektu jest wyszkolenie osób o wysokich kompetencjach oraz wyposażenie ich w wiedzę niezbędną do strategicznego planowania rozwoju instytucji kultury i realizacji projektów kulturalnych. Uczestnicy szkoleń będą w przyszłości tworzyć sieć specjalistów, związanych z Narodowym Centrum Kultury.

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników do planowania przyszłych zadań instytucji kultury, w której pracują, poprzez przygotowanie jej kompleksowej strategii rozwoju (konsultanci). Określona podczas zajęć szkoleniowych strategia będzie materiałem końcowym, jaki każdy uczestnik szkolenia powinien wypracować na zakończenie rocznego projektu.

Szkolenie realizowane będzie w szczególności poprzez:

 • nauczanie myślenia strategicznego i efektywnego planowania przyszłych działań w instytucji kultury;
 • stymulowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań w obszarze zarządzania kulturą jako alternatywa dla korzystania z gotowych wzorów;
 • stworzenie przestrzeni wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz pomiędzy uczestnikami i ekspertami prowadzącymi zajęcia

W 2012 roku Narodowe Centrum Kultury realizuje pełną wersję szkolenia, składającą się z 6 sesji szkoleniowych:

– Szkolenie dla konsultantów – dla osób zarządzających instytucją kultury, menedżerów, zainteresowanych w szczególności możliwościami długoterminowego planowania rozwoju działalności swojej instytucji kultury, którzy podczas szkolenia pogłębią swoją wiedzę na temat zarządzania instytucją kultury i wzmocnią swoje kompetencje menedżerskie i doradcze, w szczególności dla osób planujących dla swojej instytucji realizację strategicznych projektów partnerstwa międzynarodowego

Cykle szkoleniowe będą składać się z trzydniowych sesji w następujących terminach:

– Konsultanci:
maj – grudzień: sześć sesji szkoleniowych oraz przygotowanie pracy końcowej

Dla uczestników przewidziano część składającą się ze wspólnych wykładów oraz cykl zajęć warsztatowych w mniejszych zespołach zadaniowych.

Informacje pochodzą ze strony www.kadrakultury.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
alonkwic@nck.pl