Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Ty możesz sięgnąć gwiazd! Stypendia od Vivy i Fundacji Przyjaciółka

organizator:

Fundacja Przyjaciółka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.02.2011

I Ty możesz sięgnąć gwiazd! Stypendia od Vivy i Fundacji Przyjaciółka

Fundatorem Stypendium jest dwutygodnik Viva!, który powierza swoje fundusze Fundacji Przyjaciółka. W ramach umowy darowizny Fundacja Przyjaciółka będzie wspierać wychowanków pieczy zastępczej, aby mogli rozwijać swoje zdolności i umiejętności, poprzez wsparcie materialne i inne formy pomocy, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy, rozwój talentów i umiejętności.

W roku 2011 termin nadsyłania wniosków upływa 4 lutego, decyduje data faktycznego wpływu Wniosku do Fundacji Przyjaciółka ul.Wiejska 19, 00-480 Warszawa lub e-mail: info@fundacja.przyjaciolka.pl.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne Wnioski.

Wniosek musi zawierać:
1. Wypełniony Wniosek dla Wychowanka.
2. Dokument poświadczający przebywanie w pieczy zastępczej.
3. Informacje o ewentualnych dochodach Wychowanka.
4. Oświadczenie o sposobie przekazywania wypłat stypendium.
5. Dokumentacje poświadczającą osiągnięcia (kopie dyplomów, potwierdzenie zdobytych osiągnięć, skany prac plastycznych, zdjęcia, nagrania, dokumentacja filmowa i inne).
6. Pisemną opinię instruktora lub trenera (osoby prowadzącej zajęcia w dziedzinie uprawianej przez Wychowanka).


Stypendystą programu może zostać Wychowanek spełniający wszystkie poniższe warunki
:
• wybitnie uzdolniony,
• wychowywany w pieczy zastępczej,
• w wieku od 5 do 18 roku życia,
• posiadający udokumentowane osiągnięcia w jednej z wymienionych dziedzin: sporcie, sztukach plastycznych, fotografii, muzyce i wokalu, modelarstwie i innych dziedzinach, w których przejawiają się osobiste uzdolnienia i predyspozycje.

Jak zostać stypendystą „I Ty możesz sięgnąć gwiazd”?
Prowadzony jest trójstopniowy proces rekrutacji.
1). Na początku roku kalendarzowego informacje o naborze wniosków są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i organizacji pozarządowych.
2). Kandydaci na stypendystów wypełniają specjalny formularz, załączają opinię instruktora, dokumentację dotychczasowych sukcesów artystycznych i niezbędne oświadczenia opiekunów.
3). Po wstępnej weryfikacji formalnej dokumentów, wniosek przechodzi przez ocenę merytoryczną, a następnie, w ostatnim etapie, jest rozpatrywany przez specjalną Kapitułę składającą się z osób wskazanych przez dwutygodnik Viva!

Jaka pomoc?

• programem zostanie objęta wybrana grupa stypendystów, których liczba będzie uzależniona od decyzji Kapituły,
• stypendyści mogą otrzymać pomoc finansową w postaci 12-miesięcznego stypendium,
• wysokość stypendium jest uzależniona od poziomu nauczania, wieku i dziedziny, w której realizuje się Wychowanek i decyzji Kapituły i może wynieść maksymalnie do 350 zł miesięcznie,
• w wyjątkowych przypadkach stypendium może zostać wypłacone jednorazowo lub w dwóch ratach,
• stypendysta może otrzymać dodatkowe inne formy wsparcia, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy, rozwój talentów i umiejętności.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.przyjaciolka.pl

Kontakt

Fundacja Przyjaciółka
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa

info@fundacja.przyjaciolka.pl
www.fundacja.przyjaciolka.pl