Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe60
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Hrubieszów – stypendia dla studentów kierunków lekarskich 2020

organizator:

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, lubelskie
termin składania wniosków: 10.10.2020
termin rozstrzygnięcia: 10.11.2020

Hrubieszów – stypendia dla studentów kierunków lekarskich 2020

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Z wnioskiem występuje zainteresowany student. Wniosek na druku zamieszczonym na stronie internetowej wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 10.10.2020 r.

Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od 1.10.2020 r. do 30.06.2021 r. oraz od 1.10.2021 r. do 30.06.2022 r.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie. Wysokość stypendium może być uzależniona od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Stypendium może być przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu dyplomowego oraz zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Hrubieszowie.

O przyznaniu stypendium zdecyduje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie do 10.11.2020 r.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: starostwo.hrubieszow.pl

W naszej wyszukiwarce stypendiów znajdziecie więcej propozycji dla studentów!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34
22-500 Hrubieszów
84 696 50 68
starostwo@powiathrubieszow.pl
www.starostwo.hrubieszow.pl

Dokumenty

do pobrania