Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne4
 • naukowe29
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2015

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego
Celem Stypendium jest wyróżnienie uczonych mających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Roczne Stypendium może być przyznane zarówno naukowcom z Polski jak i z zagranicy. Konkurs jest prowadzony w trybie nominacji – kandydatów do konkursu zgłaszają imiennie zaproszeni uczeni z całego świata. Wyboru laureata dokonuje Kapituła, w której skład wchodzą filozofowie i historycy idei o międzynarodowym autorytecie: prof. Rémi Brague z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium i L’Université Paris I Panthéon-Sorbonne w Paryżu, prof. Wolf Lepenies z Freie Universität w Berlinie, prof. Mark Lilla z Columbia University w Nowym Jorku, Sir Noel Malcolm z All Souls College w Oksfordzie, prof. Steven Nadler z University of Wisconsin-Madison w USA, prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Karol Tarnowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Konkurs o Stypendium będzie organizowany raz na dwa lata. Pierwszy właśnie został ogłoszony – nominacje będą przyjmowane do 30 czerwca br.
Ustanowienie Stypendium jest wyrazem chęci uhonorowania dorobku prof. Leszka Kołakowskiego, jednego z najwybitniejszych umysłów drugiej połowy XX wieku, a także promowania polskiej myśli filozoficznej na świecie. Sprzyjać temu mają mechanizmy konkursowe – międzynarodowa Kapituła oraz międzynarodowy tryb nominacji kandydatów, którzy będą zgłaszani przez wybitnych uczonych z całego świata – mówi prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Wybierając laureata Stypendium, Kapituła będzie analizować dorobek naukowy kandydatów oraz ich plany badawcze na najbliższych 12 miesięcy.
Wysokość Stypendium w pierwszym konkursie wynosi 90 000 zł. Stypendium jest finansowane ze środków własnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w tym ze środków ustanowionego w tym celu Funduszu im. Prof. Leszka Kołakowskiego.
Więcej informacji tutaj.
Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa
tel. 22 311 84 41
sonia.kaminska@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl