Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie28
  • studenci23
  • absolwenci4
  • doktoranci6
  • naukowcy4
  • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • naukowe43
  • inne1
  • sportowe13
  • artystyczne19
  • socjalne9
  • muzyczne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • ogólnopolskie19
  • dolnośląskie4
  • kujawsko-pomorskie2
  • łódzkie3
  • lubelskie1
  • małopolskie3
  • mazowieckie8
  • podkarpackie2
  • podlaskie1
  • pomorskie5
  • śląskie5
  • świętokrzyskie2
  • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • fundacje i stowarzyszenia16
  • szkoła wyższa3
  • firma2
  • instytucja rządowa6
  • samorząd25
ARCHIWUM
Wróć do listy

Grudziądz – stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miejski w Grudziądzu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.11.2019

Grudziądz – stypendia artystyczne

Do 30 listopada można składać wnioski o przyznanie stypendium w dziedzinie kultury i sztuki przeznaczonych na realizację projektów artystycznych, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki oraz edukację artystyczną na pierwsze półrocze roku 2020 oraz na stypendium całoroczne na rok 2020.
Stypendium może otrzymać osoba zamieszkująca na terenie gminy-miasta Grudziądz, której działalność artystyczna promuje nasze miasto.

Wniosek o stypendium powinien zawierać:

  • dane osobowe wnioskodawcy;
  • udokumentowane dane o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym oraz innych osiągnięciach w zakresie kultury i sztuki;
  • program stypendium;
  • co najmniej jedną rekomendację opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, szkoły lub innej instytucji mogącej ocenić merytorycznie projekt stypendysty;
  • wysokość wnioskowanej kwoty stypendium;

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl.

Dokumenty należy składać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Wybickiego 38/40.

Szczegółowe warunki, tryb przyznawania i pozbawiania zostały określone w Uchwale Nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z 22 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki.

Informacje pochodzą ze strony grudziadz.pl

Kontakt

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego
ul. Wybickiego 38/40
Grudziądz


grudziadz.pl