Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe17
 • artystyczne24
 • socjalne7
 • naukowe59
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia i granty Fundacji NUTRICIA

organizator:

Fundacja NUTRICIA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2019

Stypendia i granty Fundacji NUTRICIA

Fundacja NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.

Kto może składać wniosek o grant?

Konkurs skierowany jest głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz specjalistów z zakresu żywienia człowieka.

3 rodzaje grantów, udzielanych przez Fundację:

 1. Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka
 2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora
 3. Stypendia naukowe (max. rok) – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Termin składania aplikacji: 30 czerwca 2019.

Procedura składania wniosku o grant:

 1. Konkurs grantowy 2019 jest już otwarty.
 2. Wniosek powinien być sporządzony na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej Fundacji w zakładce Granty → Dokumenty
 3. Formularz Wniosku musi być wypełniony w języku angielskim, w celu zapewnienia możliwości upowszechniania badań i ich wyników na forach międzynarodowych
 4. W momencie składania wniosek powinien być podpisany przez uprawnione osoby oraz zawierać wskazane w nim załączniki
 5. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać wysłany w formacie PDF na dedykowany adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl
 6. Proces składania aplikacji trwa do 30 czerwca 2019 r. do godziny 23:59.
 7. Okres od zamknięcia konkursu do podjęcia decyzji o ew. finansowaniu projektu badawczego trwa ok. 4 miesięcy.
 8. Decyzję o przyznaniu środków na finansowanie projektu badawczego podejmuje Zarząd na podstawie uchwały Rady Naukowej Fundacji, kwalifikującej projekt do finansowania. Rada Naukowa zastrzega sobie możliwość podjąć decyzję o nie finansowaniu żadnego ze zgłoszonych do konkursu projektów z powodu niewystarczającego poziomu naukowego wnioskowanych projektów lub z innej ważnej przyczyny.
 9. Wszystkie osoby składające aplikacje zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu konkursu grantowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat grantów można skorzystać ze strony internetowej Fundacji oraz zapoznać się z regulaminem konkursu grantowego, w zakładce „Dokumenty”.

Informacje pochodzą ze strony fundacjanutricia.pl

Kontakt

Fundacja NUTRICIA
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
tel. 789 251 648
anita.laskowska@fundacjanutricia.pl
fundacjanutricia.pl