Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie38
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe17
 • inne4
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Grant Naukowy ADAMED – 2010

organizator:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2010

Grant Naukowy ADAMED – 2010

Grant Naukowy ADAMED – 2010 „w zakresie kardiologii eksperymentalnej”

To konkurs na najlepsze projekty z zakresu kardiologii eksperymentalnej organizowany przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Podania o finansowanie projektów naukowych w ramach „Grantu Naukowego Adamed” mogą składać Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Kandydatem do grantu nie może być pracownik firmy farmaceutycznej.Każdy z projektów badawczych będzie recenzowany przez dwóch recenzentów,którzy przekażą Komisji opinie dotyczące projektów badawczych do 20 czerwca.Po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, w terminie do 30 sierpnia 2010r komisja wyłoni laureata/ów w drodze głosowania i przedstawi Zarządowi Głównemu PTK wybrane kandydatury.

Komisja może zdecydować o podziale grantu i wyłonić więcej niż jednego laureata, przy czym wysokość poszczególnych nagród nie może być niższa niż 1/3 wartości grantu wynoszącej 50 000 PLN.

Kandydaci do 30 kwietnia 2010 roku zgłaszają swoje aplikacje zawierające niezbędne załączniki:

-potwierdzenie członkostwa PTK z opłacaniem składek
-CV wraz z listą osiągnięć naukowych i publikacji,
-adres miejsca pracy i nazwisko kierownika ośrodka,
-opis projektu badawczego z zakresu kardiologii eksperymentalnej zawierający cel naukowy, metodykę badania, spodziewane wyniki, ramy czasowe projektu, kosztorys ujmujący informację o ewentualnych innych źródłach finansowania.

Wnioski o grant naukowy, w formie wydrukowanej w 1 egzemplarzu wraz z formą elektroniczną na płycie CD, w kopercie opatrzonej adnotacją „Grant ADAMED 2010”, powinny być przesłane do 30 kwietnia na adres siedziby PTK:Zarząd Główny PTK,ul. Stawki 3a, lok. 1,00-193 Warszawa.

Informacje pochodzą ze strony www.ptkardio.p

Kontakt

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa
tel. (22) 887-18-56
zarząd.glowny@ptkardio.pl
www.ptkardio.pl