Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe16
 • inne6
 • sportowe23
 • artystyczne16
 • socjalne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Gorzów Wielkopolski – stypendia artystyczne

organizator:

Prezydent Gorzowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 31.10.2021

Gorzów Wielkopolski – stypendia artystyczne

Prezydent Miasta zaprasza wszystkie osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie  stypendium.

Stypendia przyznawane są twórcom w dziedzinach: taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne i opieka nad zabytkami. W zakresie upowszechniania kultury na projekty dotyczące animacji i edukacji kulturalnej; zarządzania kulturą  i wspierania rozwoju kadr kultury.

Można uzyskać stypendium  o wartości od 1 000 do 12 000 zł netto.

Wniosek należy wypełnić i złożyć w terminie do 31 października 2021 r. na odpowiednim formularzu, bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ulicy Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową.

O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Do wniosku można dołączyć oryginał aktualnej opinii oraz  rekomendacji, wystawionej przez instytucje związane  z kulturą, szkołę, uczelnię, związek twórczy,  osobę powszechnie uznaną za dokonania twórcze lub pozycję  w środowisku kulturalnym miasta.

Wniosek może również być wzbogacony o załączniki w postaci kserokopii lub plików w wersji elektronicznej, katalogów wystaw, recenzji, reprodukcji, wybranych utworów i innych materiałów potwierdzających dorobek kandydata.

W przypadku przyznania stypendium decyzją Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, stypendysta podpisuje umowę stypendialną oraz w terminie do końca lutego roku następnego składa sprawozdanie z jego realizacji.

Stypendium Miasta Gorzowa Wielkopolskiego można otrzymać trzykrotnie.

Informacje pochodzą ze strony um.gorzow.pl

Więcej stypendiów artystycznych znajdziesz w naszej bazie!

Kontakt

Prezydent Gorzowa
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 957 355 500
kancelaria@um.gorzow.pl
um.gorzow.pl