Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
 • artystyczne37
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Gorzów Wielkopolski – stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miasta Gorzowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 31.10.2021

Gorzów Wielkopolski – stypendia artystyczne

Prezydent Miasta zaprasza wszystkie osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie  stypendium.

Stypendia przyznawane są twórcom w dziedzinach: taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne i opieka nad zabytkami. W zakresie upowszechniania kultury na projekty dotyczące animacji i edukacji kulturalnej; zarządzania kulturą  i wspierania rozwoju kadr kultury.

Można uzyskać stypendium  o wartości od 1 000 do 12 000 zł netto.

Wniosek należy wypełnić i złożyć w terminie do 31 października 2021 r. na odpowiednim formularzu, bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ulicy Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową.

O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Do wniosku można dołączyć oryginał aktualnej opinii oraz  rekomendacji, wystawionej przez instytucje związane  z kulturą, szkołę, uczelnię, związek twórczy,  osobę powszechnie uznaną za dokonania twórcze lub pozycję  w środowisku kulturalnym miasta.

Wniosek może również być wzbogacony o załączniki w postaci kserokopii lub plików w wersji elektronicznej, katalogów wystaw, recenzji, reprodukcji, wybranych utworów i innych materiałów potwierdzających dorobek kandydata.

W przypadku przyznania stypendium decyzją Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, stypendysta podpisuje umowę stypendialną oraz w terminie do końca lutego roku następnego składa sprawozdanie z jego realizacji.

Stypendium Miasta Gorzowa Wielkopolskiego można otrzymać trzykrotnie.

Informacje pochodzą ze strony um.gorzow.pl

Więcej stypendiów artystycznych znajdziesz w naszej bazie!

Kontakt

Urząd Miasta Gorzowa
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 957 355 500
kancelaria@um.gorzow.pl
um.gorzow.pl