Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne14
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Godów – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Gminy Godów

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.01.2019

Godów – stypendia sportowe

Wójt Gminy Godów informuje, że do dnia 31 stycznia 2019 r. można składać, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów, wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przyjętym uchwałą nr XVIII/134/12 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2012 r. stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, które są mieszkańcami Gminy Godów i osiągnęły wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są członkami klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej objętymi programem szkolenia danego klubu lub stowarzyszenia;
 2. reprezentują Polskę, Województwo Śląskie, Powiat wodzisławski, Gminę Godów, klub lub stowarzyszenie, o których mowa w pkt 1, w zawodach sportowych oraz posiadają licencję uprawniającą do udziału w danych zawodach;
 3. w roku poprzedzającym osiągnęły wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;
 4. nie pobierają stypendium sportowego z klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej, budżetu państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportowej, w związku z którą ubiegają się o stypendium sportowe z budżetu Gminy Godów.

Kandydata do otrzymania stypendium sportowego zgłaszać mogą: Wójt Gminy Godów z własnej inicjatywy, Komisja Rady Gminy właściwa do spraw sportu, Gminna Rada Sportu, ogólnopolskie związki sportowe, kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w których dana osoba fizyczna jest zrzeszona.

Pełnoletnia osoba fizyczna, może zgłosić się we własnym imieniu jako kandydat do stypendium sportowego do Wójta Gminy Godów wyłącznie za pośrednictwem klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w którym jest zrzeszona.
Kandydaci, którzy spełniają warunki przyjęte w regulaminie będą mogli otrzymać stypendium w wysokości do 200 zł brutto miesięcznie.

Osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1.  zajęły medalowe miejsce w zawodach organizowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolskie związki sportowe i śląskie związki sportowe;
 2. zostały powołane przez właściwy ogólnopolski związek sportowy do reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy i nie otrzymują stypendium w okresie przygotowawczym z macierzystego związku sportowego;
 3. w wyniku eliminacji ogólnokrajowych uzyskały kwalifikacje do udziału w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
 4. występują w składach podstawowych drużyn sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez właściwy ogólnopolski związek sportowy poczynając od III ligi rozgrywek i wyżej, a nie otrzymują stypendium sportowego z klubu sportowego,

– będą mogły ubiegać się o specjalne stypendium sportowe, którego wartość wynosić będzie do 300 zł brutto miesięcznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów, pok. 7 lub 8, tel. 32 4765065 wew. 37 lub 34
Formularz wniosku o przyznanie stypendium sportowego dostępny jest na stronie internetowej Gminy Godów www.godow.pl w zakładce BIP – Urząd Gminy – Sposób Przyjmowania i Załatwiania Spraw – Referat Oświaty.

Informacje pochodzą ze strony www.godow.pl

 

Kontakt

Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. 32 476 50 65 wew. 37 lub 34

www.godow.pl