Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Gniezno – Stypendia im. Sławomira Kuczkowskiego 2022

organizator:

Urząd Miejski w Gnieźnie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2022

Gniezno – Stypendia im. Sławomira Kuczkowskiego 2022

Już po raz trzeci Prezydent Miasta Gniezna ogłasza nabór wniosków na stypendium przyznawane przez Miasto Gniezno, którego patronem jest Sławomir Kuczkowski. Otrzyma je osoba zajmująca się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami z przeznaczeniem na realizację określonego przedsięwzięcia.

Wysokość stypendium to 2500 złotych netto. Otrzymać je może osoba przymierzająca się do realizacji od lutego do listopada 2023 roku przedsięwzięcia polegającego na:

 • wykonaniu dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, wydania katalogu, publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym i artystycznym, animacji kultury, edukacji artystycznej i kulturalnej, badań nad kulturą, zarządzania kulturą, o ile działania te dotyczą miasta Gniezna,
 • czynnym udziale w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych, odbywających się poza Gnieznem,
 • osiągnięciach artystycznych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
 • gromadzeniu i/lub opiece nad zabytkami związanymi z miastem Gnieznem oraz działaniach zmierzających do upowszechniania ich szerokim gronom odbiorców.

Stypendium może otrzymać osoba, która mieszka, uczy się lub prowadzi swoją działalność artystyczną i kulturalną na terenie miasta Gniezna, i która to działalność wprost związana jest z kulturą, twórczością artystyczną lub zabytkami miasta Gniezna.

Wnioski wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami w formie papierowej oraz elektronicznej (CD, DVD) można składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (biuro podawcze), ul. Lecha 6 do 15 września 2022 roku. Złożyć je może sama osoba zainteresowana (w przypadku osoby niepełnoletniej jej prawny opiekun) lub organizacja/instytucja prowadząca działalność artystyczną i/lub kulturalną na terenie miasta Gniezna.

Pełny pakiet dokumentacji powinien zawierać:

 • wniosek stypendialny,
 • portfolio lub dokumentację potwierdzającą dotychczasową działalność artystyczną, kulturalną lub wszelkie aktywności związane z opieką nad zabytkami (recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audiowizualne, katalogi, informacje dotyczące otrzymanych nagród i wyróżnień),
 • co najmniej jedną rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku stypendialnego, przy czym nie może być to podmiot składający dany wniosek,
 • zgodę osoby ubiegającej się o stypendium (w przypadku złożenia wniosku przez organizację/instytucję),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Rozpatrzenia wniosków dokona do 22 września 2022 roku Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gniezna. Jeżeli wniosek będzie niekompletny Komisja ds. stypendiów wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia najpóźniej w terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia roboczego przypadającego po wspomnianym terminie. Wyniki naboru na stypendia zostaną ogłoszone do 15 października 2022 roku.

Stypendium nosi imię Sławomira Kuczkowskiego – jednego z najważniejszych twórców gnieźnieńskiej kultury niezależnej przełomu XX i XXI wieku. Był założycielem Teatru Wizji i Medytacji „Czerwona Główka” oraz Teatru Poezji Poetów Różnych.

Szczegółowe informacje na temat stypendium oraz wszystkie załączniki dostępne są w regulaminie poniżej. W razie pytań, kontaktować się można z Wiktorem Kolińskim z Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu UM, wiktor.kolinski@gniezno.eu , 61 426 04 35.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gniezno.eu

A w naszej wyszukiwarce znajdziecie wiele innych ofert stypendiów, skierowanych do artystów i nie tylko!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
tel. 61 426 04 35
wiktor.kolinski@gniezno.eu
www.gniezno.eu