Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie11
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe5
 • naukowe24
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Gniezno – Stypendia im. Sławomira Kuczkowskiego 2021

organizator:

Urząd Miejski w Gnieźnie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2021

Gniezno – Stypendia im. Sławomira Kuczkowskiego 2021

Już po raz drugi Prezydent Miasta Gniezna ogłasza nabór wniosków na stypendium przyznawane przez Miasto Gniezno, którego patronem jest Sławomir Kuczkowski. Otrzyma je osoba zajmująca się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami z przeznaczeniem na realizację określonego przedsięwzięcia.

Wysokość stypendium to 2500 złotych netto (na rękę). Otrzymać je może osoba przymierzająca się do realizacji od lutego do listopada 2022 roku przedsięwzięcia polegającego na:

 • wykonaniu dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, wydania katalogu, publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym i artystycznym, animacji kultury, edukacji artystycznej i kulturalnej, badań nad kulturą, zarządzania kulturą, o ile działania te dotyczą miasta Gniezna,
 • czynnym udziale w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych, odbywających się poza Gnieznem,
 • osiągnięciach artystycznych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
 • gromadzeniu i/lub opiece nad zabytkami związanymi z miastem Gnieznem oraz działaniach zmierzających do upowszechniania ich szerokim gronom odbiorców.

Stypendium może otrzymać osoba, która mieszka, uczy się lub prowadzi swoją działalność artystyczną i kulturalną na terenie miasta Gniezna, i która to działalność wprost związana jest z kulturą, twórczością artystyczną lub zabytkami miasta Gniezna.

Wnioski wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami w formie papierowej oraz elektronicznej (CD, DVD) można składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (biuro podawcze), ul. Lecha 6 do 15 września 2021 roku. Złożyć je może sama osoba zainteresowana (w przypadku osoby niepełnoletniej jej prawny opiekun) lub organizacja/instytucja prowadząca działalność artystyczną i/lub kulturalną na terenie miasta Gniezna.

Pełny pakiet dokumentacji powinien zawierać:

 • wniosek stypendialny,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • portfolio lub dokumentację potwierdzającą dotychczasową działalność artystyczną, kulturalną lub wszelkie aktywności związane z opieką nad zabytkami (recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audiowizualne, katalogi, informacje dotyczące otrzymanych nagród i wyróżnień),
 • co najmniej jedną rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku stypendialnego, przy czym nie może być to podmiot składający dany wniosek,
 • zgodę osoby ubiegającej się o stypendium (w przypadku złożenia wniosku przez organizację/instytucję).

Rozpatrzenia wniosków dokona do 22 września 2021 roku Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gniezna. Jeżeli wniosek będzie niekompletny Komisja ds. stypendiów wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia najpóźniej w terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia roboczego przypadającego po wspomnianym terminie. Wyniki naboru na stypendia zostaną ogłoszone do 15 października 2021 roku.
Stypendium nosi imię Sławomira Kuczkowskiego – jednego z najważniejszych twórców gnieźnieńskiej kultury niezależnej przełomu XX i XXI wieku. Był założycielem Teatru Wizji i Medytacji „Czerwona Główka” oraz Teatru Poezji Poetów Różnych. W zeszłym roku stypendium otrzymali Sara Powaga i Krystian Klej, którzy dzięki niemu zrealizowali w czerwcu niezwykły koncert „Muzyka kameralna na Wzgórzu Lecha”.

Szczegółowe informacje na temat stypendium oraz wszystkie załączniki dostępne są w regulaminie na stronie organizatora. W razie pytań, kontaktować się można z Wiktorem Kolińskim z Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu UM, wiktor.kolinski@gniezno.eu , 61 426 04 35.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gniezno.eu

A w naszej wyszukiwarce znajdziecie wiele innych ofert stypendiów, skierowanych do artystów i nie tylko!

Kontakt

Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
tel. 61 426 04 35
wiktor.kolinski@gniezno.eu
www.gniezno.eu