Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci47
 • absolwenci19
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe18
 • inne4
 • sportowe27
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd37
ARCHIWUM
Wróć do listy

Gmina Mokrsko: stypendia dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Urząd Gminy w Mokrsku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 02.07.2018

Gmina Mokrsko: stypendia dla uzdolnionych uczniów

Urząd Gminy w Mokrsku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów upływa w dniu 02.07.2018 r. o godz. 16. ( w związku z przypadającym w sobotę dniem 30.06.2018 r. – podstawa prawna art. 57 ust. 4 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego ).

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mokrsku osobiście lub z ramienia Dyrektora danej placówki oświatowej.

Ogólna informacja o warunkach otrzymania stypendium

Stypendystami mogą zostać uczniowie:

1). klas IV – VIII szkoły podstawowej;

2). II – III klas gimnazjalnych;

3). klas I – V szkoły ponadpodstawowej.

O stypendium może ubiegać się uczeń szkoły podstawowej i klasy gimnazjalnej, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1). osiąga wysokie wyniki w nauce:

a). uczeń szkoły podstawowej klas IV – VI uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0;

b). uczeń szkoły podstawowej klas VII – VIII uzyskał średnią ocen co najmniej 4,85;

b). uczeń II – III klasy gimnazjalnej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,85.

2). osiąga sukcesy sportowe lub artystyczne oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5;

3). laureaci oraz finaliści konkursów, zawodów organizowanych na szczeblu:

a). co najmniej powiatowym i rejonowym – w przypadku szkół podstawowych,

b). wojewódzkim – w przypadku szkół gimnazjalnych.

4). uczeń klasy gimnazjalnej, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego (co najmniej 80 %).

5). uczeń VIII klasy szkoły podstawowej, który uzyskał najlepszy wynik z egzaminu ósmoklasisty ( co najmniej 80% ).

Uczniowi szkoły ponadpodstawowej przyznać można stypendium, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z wymienionych warunków:

1). otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub w przypadku średniej ocen śródrocznych nie mniejszą niż 4,75;

2) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie, uzyskując z tego/tych przedmiotów oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów co najmniej dobre;

3). jest laureatem co najmniej wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej, przy czym kandydat powinien mieć roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów nie niższe niż dobre;

4). osiąga sukcesy sportowe lub artystyczne oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0.

O stypendium może ubiegać się także absolwent szkoły ponadpodstawowej, który w roku ukończenia szkoły zdał egzamin maturalny w pierwszym terminie i osiągnął z egzaminów obowiązkowych średnią minimum 80% punktów.

Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania wzorową lub bardzo dobrą oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku.

Szczegółowe informacje w zakresie tematyki stypendialnej zawiera załącznik niniejszej informacji, tj. Uchwała Nr XLVI/240/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

Informacje pochodzą ze strony www.mokrsko.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Mokrsku
Mokrsko 231
98-345 Mokrsko
tel. 43 88 63 277

www.mokrsko.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek