Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe6
 • socjalne9
 • artystyczne17
 • naukowe30
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Mokrsko – stypendia dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Urząd Gminy w Mokrsku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 21.06.2019

Mokrsko – stypendia dla uzdolnionych uczniów

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów odbywa się w terminie 10.06.2019 r. – 21.06.2019 r.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mokrsku osobiście lub   z ramienia Dyrektora danej placówki oświatowej.

Ogólna informacja o warunkach otrzymania stypendium

Stypendystami mogą zostać uczniowie:

1) klas IV – VIII szkoły podstawowej;

2)  III klasy gimnazjalnej.

O stypendium może ubiegać się uczeń szkoły podstawowej i klasy gimnazjalnej, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) osiąga wysokie wyniki w nauce:

a) uczeń szkoły podstawowej klas IV – VI uzyskał średnią  ocen co najmniej 5,0;

b) uczeń szkoły podstawowej klas VII – VIII uzyskał średnią ocen co najmniej 4,85;

b) uczeń II – III klasy gimnazjalnej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,85.

2) osiąga sukcesy sportowe lub artystyczne oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5;

3) laureaci oraz finaliści konkursów, zawodów organizowanych na szczeblu:

a) co najmniej powiatowym i rejonowym – w przypadku szkół podstawowych,

b) wojewódzkim – w przypadku szkół gimnazjalnych.

4) uczeń klasy gimnazjalnej, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego (co najmniej 90 %), bez wliczania wyniku z poziomu rozszerzonego języka obcego nowożytnego,

5) uczeń VIII klasy szkoły podstawowej, który uzyskał najlepszy wynik z egzaminu ósmoklasisty ( co najmniej 90% ).

Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania wzorową lub bardzo dobrą oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku.

Szczegółowe informacje  w zakresie tematyki stypendialnej zawiera załącznik niniejszej informacji, tj. UchwałaNr IV/21/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Mokrsko bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

Informacje pochodzą ze strony www.mokrsko.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Mokrsku
Mokrsko 231
98-345 Mokrsko
tel. 43 88 63 277

www.mokrsko.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek