Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • artystyczne20
 • naukowe49
 • socjalne8
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Gmina Kobierzyce: stypendia sportowe

organizator:

Urząd Gminy Kobierzyce

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2018

Gmina Kobierzyce: stypendia sportowe

I. Stypendia sportowe mogą być przyznane osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy Kobierzyce osiągającym wysokie wyniki sportowe, zrzeszonym lub niezrzeszonym w klubach sportowych.

II. Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Kobierzyce na wniosek złożony przez:

1). klub sportowy,
2). właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
3). organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu sportu,
4). osobę fizyczną, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodziców lub opiekunów prawnych

III. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

IV. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się za osiągnięcia uzyskane w okresie 12 miesięcy od ostatecznej daty złożenia wniosku tj. 30 września 2018 r. W obecnym naborze za osiągnięcia uzyskane od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

V. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki:

1). dane wnioskodawcy
2). dane osobowe zawodnika
3). uzasadnienie wnioskodawcy, zawierające informację o osiągnięciach zawodnika
4). zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Wójta o zaistniałych okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium sportowego
5). oświadczenie zawodnika do celów podatkowych
6). oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium.

VI. 1. Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do przyznania stypendiów sportowych uznaje się:

1). I miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
2). II miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
3). III miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
4). I miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
5). II miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
6). III miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
7). I miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
8). II miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
9). III miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

2. Organizatorem zawodów sportowych, o których mowa w ust.1 są: Międzynarodowy Komitet Olimpijski., Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe, Polski Związek Sportowy lub podmioty działające w ich imieniu.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Wojciech Duczek 71 36 98 186.

Miejsce składania wniosku : Biuro Obsługi Klienta UG Kobierzyce

Podstawa prawna :
1. Uchwała XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

2. Uchwała XX/365/16 w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

3. Uchwała XXIX/535/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Informacje pochodzą ze strony ugk.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 186
info@ugk.pl
ugk.pl

Dokumenty

do pobrania