Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Gmina Kleszczów – stypendia motywacyjne dla uczniów

organizator:

Gmina Kleszczów

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 28.02.2023

Gmina Kleszczów – stypendia motywacyjne dla uczniów

Gmina Kleszczów przyznaje stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kleszczów. Wnioski o stypendia za I semestr roku szkolnego 2022/2023 uczniowie mogą składać do wtorku 28 lutego.

Kategorie stypendiów motywacyjnych

 • Stypendium Motywacyjne za wyniki w nauce.
 • Stypendium Motywacyjne za szczególne osiągnięcia

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniom

 • szkół podstawowych klas IV-VI, którzy w ostatnim semestrze osiągnęli średnią ocen za wyniki w nauce od 4,75,
 • szkół podstawowych klas VII-VIII, którzy w ostatnim semestrze osiągnęli średnią ocen za wyniki w nauce od 4,50,
 • szkoły ponadpodstawowej, którzy osiągnęli średnią ocen za wyniki w nauce od 4,50.

Stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia w zawodach lub olimpiadach może być przyznane uczniom

 • szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej prowadzonych przez Gminę Kleszczów za uzyskiwanie, indywidualnie lub zespołowo, szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu:
  • powiatowym – za zajęcie miejsca 1 – 3 w klasyfikacji ogólnej,
  • rejonowym – za zajęcie miejsca 1 – 3 w klasyfikacji ogólnej,
  • wojewódzkim – za zajęcie miejsca 1 – 6 w klasyfikacji ogólnej,
  • krajowym – za zajęcie miejsca 1 – 20 w klasyfikacji ogólnej,
  • międzynarodowym – za zajęcie miejsca 1 – 20 w klasyfikacji ogólnej.

Szkoła potwierdza indywidualne i zespołowe osiągnięcia uczniów: pieczątką szkoły, podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej, a jeżeli są to zawody sportowe z Klubu Omega lub innych klubów – potwierdza klub.

Uczeń składa tylko jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie swoje osiągnięcia uzyskane w szkole, w klubie itp.

Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki jednocześnie w kilku dyscyplinach lub konkursach, może otrzymać jedno stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia, za najwyższy uzyskany przez siebie wynik.

Uczeń, który otrzymał stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia, nie może ponownie otrzymać nagrody za ten sam konkurs lub zawody z innego tytułu ze środków pochodzących z budżetu gminy.

UWAGA: Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prowadzonych przez Gminę Kleszczów są wypłacane bezpośrednio przez szkołę, do której uczęszcza uczeń. W Urzędzie Gminy w Kleszczowie są natomiast przyjmowane wnioski o wypłatę stypendiów motywacyjnych za szczególne osiągnięcia w zawodach sportowych, turniejach, konkursach lub olimpiadach.

Informacje pochodzą ze strony: kleszczow.pl

Sięgnij po więcej stypendiów dla uczniów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów