Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci28
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • muzyczne16
 • inne7
 • sportowe15
 • naukowe19
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Gmina Czerwonak – stypendia dla sportowców 2020

organizator:

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 16.11.2020

Gmina Czerwonak – stypendia dla sportowców 2020

Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe dla zawodników z terenu Gminy Czerwonak za osiągnięte wyniki sportowe. Wnioski można składać do 16 listopada 2020 roku.

Gmina Czerwonak wspiera sport, tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu. Nadto wspieranie wszelkich dyscyplin sportowych ma znaczenie dla promocji Gminy Czerwonak.

Stypendium może zostać przyznane:

 • zawodnikom dyscyplin olimpijskich, którzy osiągnęli znaczący wynik sportowy;
 • zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli znaczący wynik sportowy;
 • osobom uprawiającym sport osób niepełnosprawnych, osiągającym wdanym sporcie znaczące wyniki.

O stypendium mogą ubiegać się zawodnicy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają aktualną licencję polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
 • zamieszkują na terenie Gminy Czerwonak;
 • osiągnęli znaczący wynik sportowy w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin określony;
 • cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe;
 • nie otrzymują innego stypendium sportowego finansowanego w ramach dotacji uzyskanych z budżetu Gminy Czerwonak.

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek. Wniosek o przyznanie stypendium składa się osobiście lub listownie w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

Wysokość stypendium wynosi 300 zł brutto miesięcznie.

Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przyznawanie, wstrzymywanie i pozbawianie stypendium sportowego następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wójta Gminy Czerwonak.

Lista stypendystów zostanie ogłoszona do 20 grudnia każdego roku, a w rok wejścia w życie Uchwały wciągu 30 dni po zakończeniu naboru wniosków na stronach internetowych Urzędu Gminy Czerwonak i Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.

Wypłata stypendium może zostać wstrzymana jeżeli zawodnik:

 • zaniedbywał obowiązki prawidłowej realizacji procesu szkolenia;
 • nałożono na niego karę dyscyplinarną przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem;
 • został zawieszony krótkoterminowo wprawach zawodnika.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: akwenczerwonak.pl

A każdego dnia w naszej bazie pojawiają się nowe, nie tylko sportowe oferty stypendialne.

Kontakt

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak
tel. 61 812 14 04

www.akwenczerwonak.pl

Dokumenty

do pobrania