Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Głowa się rusza – stypendia dla kandydatów na grafikę na SWPS

organizator:

Uniwersytet SWPS

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.07.2017
termin rozstrzygnięcia: 20.07.2017

Głowa się rusza – stypendia dla kandydatów na grafikę na SWPS

ZADANIE KWALIFIKACYJNE

Celem programu jest wybranie projektu przedstawiającego rozwiązanie kreatywne dla zaproponowanego zadania. Technika dowolna.

ZADANIE: SWPS prosi skomentować wizualnie (forma dowolna) zmiany społeczne, jakich doświadczamy w skali lokalnej i globalnej.

WYJAŚNIENIE: Istotne szkoły projektowe koncentrowały swoje wysiłki na projektowaniu (produktów, usług, czy architektury) w ujęciu egalitarnym, w możliwie szerokiej skali. Niezależnie od podejścia i czasu krytyczna była trafna, precyzyjna definicja problemu w wymiarze społecznym.

CO ZYSKUJESZ?

Osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma stypendium pokrywające opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Otrzyma indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi, studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Program adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Program jest skierowany przede wszystkim do osób, które potrafią myśleć w niekonwencjonalny sposób. W pierwszej kolejności stawiamy na pomysłowość realizacji, nie na technikę wykonania. W przemyśle kreatywnym liczy się umiejętność zaskakiwania odbiorcy – mówi dr Krzysztof Moszczyński.

SWPS CHCE NAGRADZAĆ KREATYWNOŚĆ

Pomysłowość i oryginalność to w przemyśle kreatywnym, w którym też sytuowane są studia graficzne, podstawowe wartości. SWPS szuka osób potrafiących myśleć w niekonwencjonalny sposób, rozwiązywać problemy, czyniąc owe rozwiązania prostymi w użyciu. SWPS nie szuka artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji.

ZGŁOSZENIA KROK PO KROKU
Wypełnij następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania niżej)
 • oświadczenie o autorstwie pracy (do pobrania niżej)

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji do 8 lipca 2017 roku.

– Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą zamieścić dopisek „Głowa się rusza”, a na odwrocie – dane kontaktowe autora: imię i nazwisko oraz adres pocztowy.
– Jeżeli składasz dokumenty osobiście w Biurze Rekrutacji, zamieść je w zamkniętej i opisanej kopercie (imię i nazwisko, adres pocztowy, dopisek „Głowa się rusza”)

Rozstrzygnięcie programu nastąpi do dnia 20 lipca 2017 roku. O wynikach zostaniesz poinformowany/a za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej www.swps.pl/stypendiumgrafika.

BIURO REKRUTACJI WE WROCŁAWIU

tel. 71 750 72 72
e-mail: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18

Czas pracy:
poniedziałek, środa, piątek – 8.00 – 16.00
wtorek, czwartek – 10.00 – 18.00
sobota – 10.00 – 14.00 (od lipca do października)

Informacje pochodzą ze strony www.swps.pl/stypendiumgrafika

Kontakt

Dokumenty

do pobrania