Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne25
 • naukowe117
 • inne19
 • sportowe48
 • artystyczne48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Głogów – stypendia za wysokie osiągnięcia edukacyjne

organizator:

Urząd Gminy Głogów

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2024

Głogów – stypendia za wysokie osiągnięcia edukacyjne

Wójt Gminy Głogów informuje, że do 31 lipca 2024 roku trwa nabór wniosków na stypendia za wysokie osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024 w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Głogów”. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, bądź elektronicznie poprzez platformę Epuap ( /8273okiigo/skrytka) zgodnie z treścią załączonego formularza.

Przypominamy, że stypendium Wójta Gminy Głogów może otrzymać uczeń, który:

 • w szkolnym 2023/2024 ukończył klasę IV- VIII szkoły podstawowej,
 • pobiera naukę na terenie gminy Głogów bez względu na miejsce zamieszkania bądź zamieszkuje na terenie gminy Głogów i uczy się poza terenem gminy Głogów,
 • uzyskał w mijającym roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75  lub zdobył     I miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym lub jest laureatem konkursów na szczeblu wojewódzkim i wyżej w mijającym roku szkolnym oraz uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5,
 • w terminie do 31 lipca 2024 roku złoży wniosek zgodny z załączonym wzorem ( w jego imieniu wniosek składa rodzic/ opiekun prawny ucznia, dyrektor szkoły, wychowawca klasy).

Pozostałe istotne informacje dla wnioskujących o stypendium edukacyjne:

 • do wniosku należy dołączyć kserokopie zaświadczeń, dyplomów, ewentualnie protokołów konkursów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę ( kserokopia świadectwa ukończenia szkoły tylko na wezwanie),
 • decyzję o przyznaniu oraz o wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Głogów,
 • od decyzji Wójta Gminy Głogów nie przysługuje odwołanie,
 • wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium,
 • wnioski złożone po terminie bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia,
 • stypendia zostaną wręczone: dla uczniów klas IV-VII w terminie do 30 września, dla absolwentów szkół podstawowych w terminie do 30 sierpnia br.

Informacje pochodzą ze strony: gminaglogow.pl

Stypendia dla uczniów dostępne są też w wyszukiwarce stypendialnej MojeStypendium.pl.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Głogów
ul. Piaskowa 1
Głogów
tel. 76 836 55 69
p.sobocinska@gminaglogow.pl
gminaglogow.pl