Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

organizator:

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 07.09.2020

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

Z pomocy programu stypendialnego skorzystać mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 24. roku życia), którzy są mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn). Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wnioski można składać w terminie od 10 sierpnia do 7 września 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu). Dokumenty wraz z załącznikami należy kierować listownie na adres: Fundacja FZO, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „Wniosek”.

Wniosek można pobrać ze strony organizatora stypendiów.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę.

Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium:

 • Absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,00 na świadectwie;
 • Absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,75 na świadectwie,
 • Studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

Dodatkowe warunki złożenia wniosku:

 • W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
 • Wskazane jest poinformowanie we wniosku o działalności społecznej i innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. wolontariat, OSP).

Wniosek składa się z dwóch elementów (3 strony), muszą być wypełnione wszystkie rubryki. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Do wniosku wpisuje się wszystkie dane wnioskodawcy, NIE RODZICA! Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.

Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane (kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2019/2020). Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.

Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji (tel. 89 521 05 69).

Uwaga! Fundusz Ziemi Olsztyńskiej zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów – również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin Powiatu Olsztyńskiego.

Informacje pochodzą ze strony: powiat-olsztynski.pl

Kontakt

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
pl. Bema 5, pokój 219
10-516, Olsztyn
tel. 89 521 05 69
fundacja-fzo@tlen.pl
www.powiat-olsztynski.pl