Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne48
 • socjalne25
 • naukowe117
 • inne19
 • sportowe48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 2024

organizator:

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 14.08.2024

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 2024

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie zachęca do składania wniosku o stypendium naukowe, artystyczne czy sportowe. Właśnie ruszył program stypendialny na rok szkolny/akademicki 2024/2025. Dokumenty można składać w terminie od 17 lipca do 14 sierpnia 2024 roku.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami prześlijcie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Fundacja FZO, Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516, Olsztyn z dopiskiem „wniosek” lub wrzućcie do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie. Można też dostarczyć też osobiście po wcześniejszym umówieniu się do pokoju 219.

UWAGA kandydaci na stypendystów, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski, przychodzą osobiście!

Wnioski
Link do wniosku: www.powiat-olsztynski.pl
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, nieczytelnie bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Wszystkie te osoby muszą być zameldowane na terenie powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).

Kryteria
Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:
absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,25 na świadectwie;
absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,85 na świadectwie,
studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:

 • absolwenci szkół podstawowych – 5,00
 • absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00
 • studenci – 3,80

Dodatkowe warunki złożenia wniosku
W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
Wskazane jest poinformowanie we wniosku o wolontariacie i działalności społecznej oraz innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. praca na rzecz schroniska, honorowe krwiodawstwo, praca na rzecz szkoły/uczelni, OSP).

WAŻNE!

 • Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej.
 • Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.
 • Studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.

Kompletność wniosku

Wniosek składa się z dwóch części – wniosek główny 3 strony i załączniki 2 strony, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku.
Wniosek główny jak i załączniki po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.
Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane (kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2023/2024 – można dołączyć kontynuację osiągnięć z 2 lat poprzednich). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, trzeba dostarczać kopie osiągnięć! Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji tel. 89 521 05 69 w godz. 10-14 w terminie składania wniosków.
Uwaga. FZO zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów, również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat-olsztynski.pl

Inne stypendia dla uczniów i studentów dostępne są na naszej stronie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
Plac gen. Józefa Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 69
fundacja-fzo@tlen.pl
www.powiat-olsztynski.pl