Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne34
 • sportowe26
 • socjalne13
 • naukowe94
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 2023

organizator:

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 18.08.2023

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 2023

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej od 18 lipca rozpocznie przyjmowanie wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2023/2024. Komplety dokumentów będzie można składać do 18 sierpnia 2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

Zasady składania wniosków

Dokumenty można składać od 18 lipca do 18 sierpnia 2023 roku (liczy się data wpływu do urzędu).
Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami i zdjęciem na nośniku należy:

 •  przesłać listem na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Fundacja FZO, Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn z dopiskiem „wniosek”
 • lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie
 • albo złożyć osobiście w pokoju 219 po wcześniejszym umówieniu się.

UWAGA: kandydaci na stypendystów, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski, przychodzą osobiście!

Wymagane dokumenty

 • Wniosek — dokument do wydrukowania i wypełnienia poniżej,
 • załączniki,
 • do wniosku o stypendium trzeba obowiązkowo dołączyć — ZDJĘCIE przedstawiające twarz, opcjonalnie popiersie. Legitymacyjne. Dobrze oświetlone. Na jednolitym tle. Orientacja pionowa. Format zapisu obrazu JPG, PNG. Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości. Zdjęcie dostarczone na nośniku — płyta CD lub pendrive.
  Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, nieczytelnie, bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników, nie będą brane pod uwagę.

Kompletność wniosku

Wniosek składa się z dwóch części – wniosek główny – 3 strony i załączniki – 2 strony, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny, jak i załączniki po wypełnieniu muszą być podpisane przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli jest to osoba niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Średnia ocen musi być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane (kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2022/2023). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, nie trzeba dostarczać osobnych kopii, ale trzeba wpisać je w odpowiednią rubrykę. Należy też dołączyć kopię zaświadczenia o wolontariacie, bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.

Kto może się ubiegać o stypendium?

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Wszystkie te osoby muszą być zameldowane na terenie powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).

O stypendiach

Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.

Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:

 •  absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,20 na świadectwie,
 • absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,80 na świadectwie,
 • studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:

 • absolwenci szkół podstawowych – 4,9
 • absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00
 • studenci – 3,75.

Dodatkowe warunki złożenia wniosku:

 •  w zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne),
 • wskazane jest poinformowanie we wniosku o wolontariacie i działalności społecznej oraz innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. praca na rzecz schroniska, honorowe krwiodawstwo, praca na rzecz szkoły/uczelni, OSP).

WAŻNE!

 • absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej.
 • absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.
 • studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji tel. 89 521 05 69 w godz. 10-14 w terminie składania wniosków.

Uwaga, FZO zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów, również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.

Informacje pochodzą ze strony: facebook.com/fundacjafzo/

Inne stypendia dla uczniów i studentów dostępne są na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
pl. Bema 5, pokój 219
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 69
fundacja-fzo@tlen.pl
www.powiat-olsztynski.pl