Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 2022

organizator:

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 22.08.2022

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 2022

Dokumenty można składać w terminie od 18 lipca do 22 sierpnia 2022 roku (liczy się data wpływu do Urzędu).
W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami i zdjęciem na nośniku kierować proszę listownie na adres: Fundacja FZO, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „wniosek”, lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie, albo po wcześniejszym umówieniu, złożyć osobiście w pokoju 219.

UWAGA: Kandydaci na Stypendystów, którzy PO RAZ PIERWSZY będą składali wnioski, PRZYCHODZĄ OSOBIŚCIE Z WYPEŁNIONYM I PODPISANYM PRZEZ RODZICA WNIOSKIEM, PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ! (rodzic nie jest potrzebny, nawet jeśli kandydat jest niepełnoletni)

Wnioski:
Wzory wniosków do druku są dostępne na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i Facebooku Fundacji

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, nieczytelnie bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę.

Do tegorocznego wniosku o stypendium, trzeba obowiązkowo dołączyć – ZDJĘCIE przedstawiające twarz, opcjonalnie popiersie. Legitymacyjne. Dobrze oświetlone. Na jednolitym tle. Orientacja pionowa. Format zapisu obrazu JPG, PNG. Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości. Zdjęcie dostarczone na nośniku – płyta CD lub pendrive.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 26. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).
Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.
Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium NAUKOWE:

 • Absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,00 na świadectwie;
 • Absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,80 na świadectwie,
 •  Studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

Przy staraniu się o stypendium ARTYSTYCZNE/SPORTOWE wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:

 • Absolwenci szkół podstawowych – 4,8
 • Absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00
 • Studenci – 3,75

Dodatkowe warunki złożenia wniosku (W TRZECH KATEGORIACH):

 • W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
 • Wskazane jest poinformowanie we wniosku o działalności społecznej i innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. wolontariat, OSP, praca na rzecz schroniska).

Wniosek składa się z dwóch elementów, muszą być wypełnione WSZYSTKIE rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Do wniosku wpisuje się dane wnioskodawcy, nie rodzica! Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.

Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane(kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2021/2022). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, nie trzeba dostarczać osobnych kopii. Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.

Konieczne jest zdjęcie dostarczone na nośniku – płyta CD lub pendrive.

WAZNE!
Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej.
Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.
Studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.

WNIOSEK WYPEŁNIA KANDYDAT , NIE RODZIC!
Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji tel. 89 521 05 69 w godz. 10-14, W TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW.
Uwaga. FZO zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów – również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.

Informacje pochodzą ze strony: facebook.com/fundacjafzo/

Inne stypendia dla uczniów i studentów dostępne są na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
pl. Bema 5, pokój 219
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 69
fundacja-fzo@tlen.pl
www.powiat-olsztynski.pl