Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 2021

organizator:

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 03.09.2021

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 2021

Kryteria i daty składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2021/2022.
Dokumenty można składać w terminie od 09 sierpnia do 03 września 2021 roku (liczy się data wpływu do Urzędu).
W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę listownie na adres: Fundacja FZO, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „wniosek” lub w szczególnych wypadkach, po wcześniejszym umówieniu, złożyć osobiście.

Pobierz wzory wniosków stypendialnych do druku.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 24. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).

Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.
Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:

 • Absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,00 na świadectwie;
 • Absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,80 na świadectwie,
 • Studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:

 • Absolwenci szkół podstawowych – 4,8
 • Absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00
 • Studenci – 3,75

Dodatkowe warunki złożenia wniosku:

 • W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
 • Wskazane jest poinformowanie we wniosku o działalności społecznej i innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. wolontariat, OSP, praca na rzecz schroniska).

Wniosek składa się z dwóch elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Do wniosku wpisuje się dane wnioskodawcy, nie rodzica! Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.

Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane(kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2020/2021). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, nie trzeba dostarczać osobnych kopii. Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.

Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.
Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji (tel. 89 521 05 69).

Uwaga. FZO zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów – również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.

Informacje pochodzą ze strony: facebook.com/fundacjafzo/

Inne stypendia dla uczniów i studentów dostępne są na naszej stronie.

Kontakt

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
pl. Bema 5, pokój 219
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 69
fundacja-fzo@tlen.pl
www.powiat-olsztynski.pl