Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne19
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Olimpijczyków

organizator:

Uniwersytet Jagielloński - Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2016

Fundusz Stypendialny Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają jeden z poniższych warunków:

 • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej,
 • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu,
 • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady;
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, wydane przez sekretariat właściwej jednostki.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 20 października 2016 r.

Informacja pochodzą ze strony: www.dn.uj.edu.pl

Kontakt

Dział Nauczania UJ - Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
tel. +48 12 663 3953
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

lista_olimpiad
regulamin