Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny Talenty – trwa rekrutacja

organizator:

Talenty Fundusz Stypendialny

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2015

Fundusz Stypendialny Talenty – trwa rekrutacja

Fundusz Stypendialny Talenty wspiera uzdolnioną młodzież która potrzebuje pomocy dla rozwoju swoich pasji i talentów.Pomoc Funduszu polega na wypłacie comiesięcznego stypendium, a także na organizacji warsztatów edukacyjnych, specjalistycznych konsultacji i spotkań integracyjnych. Udzielamy wsparcia rzeczowego w postaci zakupu komputerów, książek, instrumentów muzycznych i pomocy naukowych. Organizowane przez nas warsztaty rozwojowe pozwalają nabyć kompetencje, których nie dają szkoły czy uczelnie. Spotkania szkoleniowe i wyjazdy wakacyjne są okazją do nawiązania bliskich kontaktów – nasi stypendyści tworzą silną grupę przyjaciół rozsianych po całej Polsce, a nawet świecie.
Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów gimnazjum, przyznawane najwcześniej po zakończeniu nauki w II klasie oraz stypendia dla licealistów i uczniów techników.
Są to stypendia finansowe, które mogą być przeznaczone na:
 • opłatę za internat, przejazdy komunikacyjne
 • zakup książek, czasopism, instrumentów, pomocy naukowych,
 • opłatę za udział w kursach i obozach naukowych
 • udział w konkursach i olimpiadach
Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów szkół gimnazjalnych i średnich jest złożenie:
 1. samodzielnie wypełnionego wniosku, dokumentów potwierdzających średnią ocen powyżej 4,9 lub inne wybitne osiągnięcia jak np. tytuł finalisty lub laureata w olimpiadach, wojewódzkich konkursach przedmiotowych i innych konkursach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 2. co najmniej jednej rekomendacji wystawionej przez: dyrektora szkoły lub wychowawcę, lub nauczyciela prowadzącego potwierdzającej osiągnięcia kandydata, aktywność pozaszkolną,
 3. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku,
 4. oświadczenia o dobrowolnym podaniu Fundacji Pro Akademika danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w celu niezbędnym do ubiegania się oraz pobierania stypendium przyznawanego z Funduszu Stypendialnego Talentyzgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Stypendia dla maturzystów
Stypendia finansowe, które mają wspomóc proces edukacji i rozwoju przyszłego studenta. Można je przeznaczyć na:
 • opłatę akademika,
 • przejazdów,
 • zakup książek,
 • instrumentów, pomocy naukowych,
 • udział w kursach  i obozach naukowych lub językowych.
Stypendia „z indeksem” pozwalające na studiowanie na dowolnie wybranym kierunku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej lub Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, pod warunkiem pozytywnego wyniku rekrutacji. Stypendium polega na zniżce w czesnym w wysokości 100%. Zniżka nie dotyczy opłat wpisowych i administracyjnych.
Warunkiem ubiegania się o „stypendium z indeksem” jest złożenie:
 1. wniosku,
 2. dokumentów potwierdzających średnią ocen powyżej 4,9, lub innych dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia jak np. tytuł finalisty lub laureata w olimpiadach,
 3. co najmniej jednej rekomendacji wystawionej przez dyrektora szkoły lub  wychowawcę, lub nauczyciela prowadzącego potwierdzającej osiągnięcia kandydata, aktywność pozaszkolną i trudną sytuacje majątkową,
 4. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku,
 5. świadczenia o dobrowolnym podaniu Fundacji Pro Akademika danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w celu niezbędnym do ubiegania się oraz pobierania stypendium przyznawanego z Funduszu Stypendialnego Talenty zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Stypendia dla studentów
Są to stypendia finansowe, które mają wspomóc proces edukacji i rozwoju studenta. Można je przeznaczyć na:
 • opłatę akademika,
 • udział w konferencjach,
 • zakup książek, instrumentów i pomocy naukowych,
 • udział w kursach naukowych, językowych,
 • wymianach studenckich i stażach naukowych.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium przez studentów jest złożenie:
 1. samodzielnie wypełnionego wniosku,
 2. dokumentów potwierdzających średnią ocen powyżej 4,5 i innych dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia naukowe np. informacje o publikacjach, wystąpienia i udział w konferencjach naukowych, wyniki i udział w badaniach naukowych,
 3. co najmniej jednej rekomendacji wystawionej przez opiekuna roku lub opiekuna naukowego lub inną wiarygodną osobę potwierdzającej osiągnięcia kandydata i jego aktywność społeczną,
 4. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku,
 5. oświadczenia o dobrowolnym podaniu Fundacji Pro Akademika danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w celu niezbędnym do ubiegania się oraz pobierania stypendium przyznawanego z Funduszu Stypendialnego Talentyzgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wnioski należy składać pisemnie na adres Funduszu do dnia 30 czerwca. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundusz-talenty.pl

Kontakt

Talenty Fundusz Stypendialny
ul. gen.T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 601 53 47 13
biuro@fundusz-talenty.pl
www.fundusz-talenty.pl