Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny Talenty edycja 2014/15

organizator:

Fundacja Pro Akademika - Fundusz Stypendialny Talenty

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2014

Fundusz Stypendialny Talenty edycja 2014/15

Fundusz Stypendialny Talenty rozpoczął rekrutację stypendystów na rok szkolny 2014/2015.
Fundusz wspiera uzdolnioną młodzież, która chce dalej rozwijać swoje pasje i talenty. Stypendyści otrzymują comiesięczne stypendium finansowe oraz biorą udział w organizowanych warsztatach edukacyjno-rozwojowych.

Fundusz Stypendialny Talenty uzyskał tytuł laureata konkursu Dobre Stypendia 2013 w kategorii „Ogólnopolskie programy stypendialne NGO”.

Pomoc materialna z Funduszu może być udzielana na:
a) stypendia naukowe – z przeznaczeniem na sfinansowanie:
– kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,
– studiów na uczelniach poza granicami kraju,
– obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,
– szkoleń specjalistycznych, – projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk,
staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp),
– udziału w wystawach, konkursach itp.
b). stypendia socjalne – z przeznaczeniem na opłatę akademika, mieszkania,
posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia.
Pomoc materialna Funduszu może być udzielona również na:
– zakup instrumentów,
– zakup pomocy i przyborów plastycznych itp.,
– zakup książek i czasopism,
– zakup pomocy dydaktycznych,
przeznaczonych do użytku przez stypendystów Funduszu.

Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pomocy z Funduszu Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:
a). wyniki w nauce,
b). inne szczególne osiągnięcia,
c). sytuację materialną i życiową kandydata,
d). aktywność społeczną kandydata i złożoną we wniosku propozycję pracy społecznej
e). podane przez kandydata uzasadnienie ubiegania się o stypendium Funduszu.

Wnioski należy składać pisemnie na adres Funduszu do dnia 30 czerwca 2014, a o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Pro Akademika - Fundusz Stypendialny Talenty
ul. gen.T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań


www.fundusz-talenty.pl