Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • socjalne11
 • naukowe87
 • inne15
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny Talenty edycja 2014/15

organizator:

Fundacja Pro Akademika - Fundusz Stypendialny Talenty

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2014

Fundusz Stypendialny Talenty edycja 2014/15

Fundusz Stypendialny Talenty rozpoczął rekrutację stypendystów na rok szkolny 2014/2015.
Fundusz wspiera uzdolnioną młodzież, która chce dalej rozwijać swoje pasje i talenty. Stypendyści otrzymują comiesięczne stypendium finansowe oraz biorą udział w organizowanych warsztatach edukacyjno-rozwojowych.

Fundusz Stypendialny Talenty uzyskał tytuł laureata konkursu Dobre Stypendia 2013 w kategorii „Ogólnopolskie programy stypendialne NGO”.

Pomoc materialna z Funduszu może być udzielana na:
a) stypendia naukowe – z przeznaczeniem na sfinansowanie:
– kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,
– studiów na uczelniach poza granicami kraju,
– obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,
– szkoleń specjalistycznych, – projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk,
staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp),
– udziału w wystawach, konkursach itp.
b). stypendia socjalne – z przeznaczeniem na opłatę akademika, mieszkania,
posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia.
Pomoc materialna Funduszu może być udzielona również na:
– zakup instrumentów,
– zakup pomocy i przyborów plastycznych itp.,
– zakup książek i czasopism,
– zakup pomocy dydaktycznych,
przeznaczonych do użytku przez stypendystów Funduszu.

Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pomocy z Funduszu Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:
a). wyniki w nauce,
b). inne szczególne osiągnięcia,
c). sytuację materialną i życiową kandydata,
d). aktywność społeczną kandydata i złożoną we wniosku propozycję pracy społecznej
e). podane przez kandydata uzasadnienie ubiegania się o stypendium Funduszu.

Wnioski należy składać pisemnie na adres Funduszu do dnia 30 czerwca 2014, a o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Pro Akademika - Fundusz Stypendialny Talenty
ul. gen.T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań


www.fundusz-talenty.pl