Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci36
 • absolwenci26
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe13
 • naukowe19
 • socjalne4
 • artystyczne23
 • muzyczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd32
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny Talenty edycja 2014/15

organizator:

Fundacja Pro Akademika - Fundusz Stypendialny Talenty

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2014

Fundusz Stypendialny Talenty edycja 2014/15

Fundusz Stypendialny Talenty rozpoczął rekrutację stypendystów na rok szkolny 2014/2015.
Fundusz wspiera uzdolnioną młodzież, która chce dalej rozwijać swoje pasje i talenty. Stypendyści otrzymują comiesięczne stypendium finansowe oraz biorą udział w organizowanych warsztatach edukacyjno-rozwojowych.

Fundusz Stypendialny Talenty uzyskał tytuł laureata konkursu Dobre Stypendia 2013 w kategorii „Ogólnopolskie programy stypendialne NGO”.

Pomoc materialna z Funduszu może być udzielana na:
a) stypendia naukowe – z przeznaczeniem na sfinansowanie:
– kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,
– studiów na uczelniach poza granicami kraju,
– obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,
– szkoleń specjalistycznych, – projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk,
staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp),
– udziału w wystawach, konkursach itp.
b). stypendia socjalne – z przeznaczeniem na opłatę akademika, mieszkania,
posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia.
Pomoc materialna Funduszu może być udzielona również na:
– zakup instrumentów,
– zakup pomocy i przyborów plastycznych itp.,
– zakup książek i czasopism,
– zakup pomocy dydaktycznych,
przeznaczonych do użytku przez stypendystów Funduszu.

Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pomocy z Funduszu Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:
a). wyniki w nauce,
b). inne szczególne osiągnięcia,
c). sytuację materialną i życiową kandydata,
d). aktywność społeczną kandydata i złożoną we wniosku propozycję pracy społecznej
e). podane przez kandydata uzasadnienie ubiegania się o stypendium Funduszu.

Wnioski należy składać pisemnie na adres Funduszu do dnia 30 czerwca 2014, a o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Pro Akademika - Fundusz Stypendialny Talenty
ul. gen.T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań


www.fundusz-talenty.pl