Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne29
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

organizator:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 17.11.2016

Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego SEP i Przewodniczący Zarządu Funduszu Stypendiów Naukowych ogłaszają nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów, studentów i młodych pracowników nauki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium, który spełnia kryteria określone Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Stypendia są przyznawane uczniom szkół średnich, studentom i młodym pracownikom nauki szkół wyższych o kierunku szeroko rozumianej elektryki i informatyki.
Wnioskodawca przesyła wniosek do Biura SEP składający się z:
a) ankiety osobowej,
b) informacji o dorobku – sporządzonej wg kryteriów,
c) zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok nauki,
d) rekomendacji macierzystego koła i oddziału SEP, dyrektora szkoły, rektora uczelni i/lub dziekana wydziału lub kierownika studiów doktoranckich i/lub promotora, recenzenta, innego samodzielnego pracownika nauki.

Regulamin i pozostałe dokumenty Konkursowe dostępne są na stronie: http://www.sep.com.pl
Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej do Biura SEP na adres: a.kopycinska@sep.com.pl w terminie do 21.10.2016 r. godz. 16.00

Wręczenie stypendiów nastąpi podczas inauguracji XVIII Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka 17.11.2016 r. w Lublinie.

Informacje pochodzą ze strony: www.sep.com.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

a.kopycinska@sep.com.pl