Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

organizator:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 17.11.2016

Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego SEP i Przewodniczący Zarządu Funduszu Stypendiów Naukowych ogłaszają nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów, studentów i młodych pracowników nauki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium, który spełnia kryteria określone Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Stypendia są przyznawane uczniom szkół średnich, studentom i młodym pracownikom nauki szkół wyższych o kierunku szeroko rozumianej elektryki i informatyki.
Wnioskodawca przesyła wniosek do Biura SEP składający się z:
a) ankiety osobowej,
b) informacji o dorobku – sporządzonej wg kryteriów,
c) zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok nauki,
d) rekomendacji macierzystego koła i oddziału SEP, dyrektora szkoły, rektora uczelni i/lub dziekana wydziału lub kierownika studiów doktoranckich i/lub promotora, recenzenta, innego samodzielnego pracownika nauki.

Regulamin i pozostałe dokumenty Konkursowe dostępne są na stronie: http://www.sep.com.pl
Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej do Biura SEP na adres: a.kopycinska@sep.com.pl w terminie do 21.10.2016 r. godz. 16.00

Wręczenie stypendiów nastąpi podczas inauguracji XVIII Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka 17.11.2016 r. w Lublinie.

Informacje pochodzą ze strony: www.sep.com.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

a.kopycinska@sep.com.pl