Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

organizator:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 17.11.2016

Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego SEP i Przewodniczący Zarządu Funduszu Stypendiów Naukowych ogłaszają nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów, studentów i młodych pracowników nauki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium, który spełnia kryteria określone Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Stypendia są przyznawane uczniom szkół średnich, studentom i młodym pracownikom nauki szkół wyższych o kierunku szeroko rozumianej elektryki i informatyki.
Wnioskodawca przesyła wniosek do Biura SEP składający się z:
a) ankiety osobowej,
b) informacji o dorobku – sporządzonej wg kryteriów,
c) zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok nauki,
d) rekomendacji macierzystego koła i oddziału SEP, dyrektora szkoły, rektora uczelni i/lub dziekana wydziału lub kierownika studiów doktoranckich i/lub promotora, recenzenta, innego samodzielnego pracownika nauki.

Regulamin i pozostałe dokumenty Konkursowe dostępne są na stronie: http://www.sep.com.pl
Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej do Biura SEP na adres: a.kopycinska@sep.com.pl w terminie do 21.10.2016 r. godz. 16.00

Wręczenie stypendiów nastąpi podczas inauguracji XVIII Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka 17.11.2016 r. w Lublinie.

Informacje pochodzą ze strony: www.sep.com.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

a.kopycinska@sep.com.pl