Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci35
 • absolwenci9
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe53
 • inne8
 • artystyczne31
 • sportowe20
 • socjalne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie5
 • śląskie6
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa6
 • samorząd36
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny SKEF dla studentów

organizator:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Fundusz Stypendialny SKEF dla studentów

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje projekt Fundusz Stypendialny. Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa. Projekt adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym i charytatywnym. O stypendia mogą ubiegać się także studenci będący cudzoziemcami oraz wychowankowie domów dziecka podejmujący naukę w szkołach wyższych.

Fundusz tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia, jako podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego (1%) oraz z wpłat i darowizn.

Zainteresowane osoby należą o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się regulaminem (wniosek i regulamin dostępne na stronie www.skef.pl).

Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 15 października 2012 roku
wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając je na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny

Pytania dotyczące projektu należy kierować do p. Iwony Karmasz 058/624-98-76

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia
tel. 58 624 98 76
skef@skef.pl
www.skef.pl