Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny SEP im. Lecha Grzelaka

organizator:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie, łódzkie
termin składania wniosków: 13.11.2020

Fundusz Stypendialny SEP im. Lecha Grzelaka

Zarząd Funduszu Stypendialnego SEP im. Lecha Grzelaka ogłasza kolejną edycję konkursu dotyczącego przyznania stypendium im. Lecha Grzelaka. Zgłoszenia można przesyłać do 13 listopada 2020 roku.

Celem konkursu jest wyróżnienie i wspomaganie finansowe najlepszych studentów technicznych szkół wyższych na kierunkach z szeroko rozumianej elektryki, ze szczególnym uwzględnieniem z woli darczyńcy środowiska łódzkiego oraz popularyzacja działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich o i sylwetki Lecha Grzelaka – działacza SEP.

Stypendia są przyznawane studentom od drugiego roku studiów technicznych szkół wyższych ze szczególnym uwzględnieniem środowiska łódzkiego o kierunkach szeroko rozumianej elektryki i informatyki. Osoby ubiegające się o stypendium powinny wyróżniać się wynikami w nauce i działalności społecznej, zwłaszcza w SEP.

Zainteresowani składają wnioski do Biura SEP w Warszawie, załączając do nich pełną dokumentację, składającą się z:

 • ankiety osobowej, według załącznika nr 1 do Regulaminu
 • informacji o dorobku – według kryteriów załącznika nr 2 do Regulaminu;
 • rekomendacji Koła Studenckiego SEP.

W tym roku wnioski przyjmowane są w formie papierowej (w Biurze Łódzkiego Oddziału SEP) oraz elektronicznej (pod adresem sep@seplodz.pl ).

Po analizie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym Zarząd Funduszu nominuje osoby do stypendiów i przekazuje protokół do Biura SEP w Warszawie.

Stypendia są przyznawane na dany rok akademicki od października i wypłacane przez kolejne 10 miesięcy kalendarzowych. Informacje dotyczące przyznanych stypendiów są publikowane na stronie internetowej SEP oraz w biuletynie organizacyjnym i naukowo-technicznym SEP „Spektrum” i innych oddziałowych biuletynach.

Wręczenie dyplomów odbywać się będzie na spotkaniach świąteczno-noworocznych, uroczystych inauguracjach roku akademickiego lub innych ogólnopolskich imprezach Stowarzyszenia. Decyzje w tej sprawie podejmować będzie corocznie Zarząd Funduszu.

Stypendysta otrzymuje dyplom z podpisem prezesa SEP i przewodniczącego Zarządu Funduszu. Stypendia są wypłacane przez Biuro SEP w Warszawie, co miesiąc, w formie wskazanej przez stypendystów

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: sep.com.pl

A zainteresowanych innymi ofertami stypendialnymi zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki stypendiów.

Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 55 64 302
sep@sep.com.pl
www.sep.com.pl

Dokumenty

do pobrania