Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci40
 • absolwenci11
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • naukowe40
 • artystyczne20
 • muzyczne6
 • inne4
 • socjalne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie4
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny Równe szanse wszystkim dzieciom

organizator:

Fundacja Pomocy Społecznej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2010

Fundusz Stypendialny Równe szanse wszystkim dzieciom

Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i zawodowych oraz studentom, ze środków zgromadzonych na koncie Lokalnego Funduszu Stypendialnego „Równe szanse wszystkim dzieciom”, przy Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach

1.  Kryteria przyznawania stypendiów w IX edycji:
a). wyniki w nauce:
grupa wiekowa           nazwa        oceny                    zachowanie
kl. IV-VI szk. podst.  BENIAMIN   śred. min. 4,75        wzorowe
kl. I-III gimnazja      JUNIOR      śred. min. 4,50        wzorowe
szkoły średnie           KADET       śred. min. 4,50        wzorowe
studenci (19-25 lat)   STUDENT    śred. min. 4,00      –

b). sytuacja materialna:
– miesięczny, średni dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 1000 zł brutto,
c).  sytuacja rodzinna:
– rodzina pełna o niskim standardzie życiowym,
– rodzina niepełna,
– rodzina zastępcza,
– rodzina dysfunkcyjna.

2.  Przy przyznawaniu stypendiów będą brane pod uwagę osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, itp.
3.  Stypendia przyznawane są na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na lata następne. (Szczegółowe warunki wypłaty pomocy określa umowa zawarta pomiędzy stypendystą, a Fundacją Pomocy Społecznej w Brzeszczach.)
4.  Wysokość pojedynczego stypendium ustala się w roku szkolnym 2010/2011:
– dla uczniów szkół podstawowych 500,00 zł rocznie, płatne po 50,00 zł miesięcznie,
– dla uczniów szkół gimnazjalnych 850,00 zł rocznie, płatne po 85,00 zł miesięcznie,
– dla uczniów szkół średnich i zawodowych 850,00 zł rocznie, płatne po 85,00 zł miesięcznie,
– dla studentów 1000,00 zł rocznie, płatne po 100,00 zł miesięcznie.

5. Wysokość stypendiów może ulec zmianie w miarę posiadania środków.
6. W roku szkolnym 2010/2011, Fundusz Stypendialny „Równe szanse wszystkim dzieciom”, współuczestniczy w następujących programach: „Równe szanse” – prowadzonym przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie
7. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują:
– szkoła; dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, zawodowych,
– studenci.
Wnioski należy składać osobiście w biurze Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach do dnia 31 lipca 2010 r.

8. Stypendium będzie płatne do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc, przy czym stypendium za miesiąc wrzesień, wypłacone będzie w październiku.
9. Kandydatami do otrzymania stypendium mogą być wyłącznie uczniowie i studenci na stałe zameldowani w Gminie Brzeszcze.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Komisja Stypendialna może odstąpić od wymagań poszczególnych punktów Regulaminu, na podstawie jednogłośnej decyzji w danej sprawie.
11. Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2010/2011.

Informacje pochodzą ze strony fundacjabrzeszcze.republika.pl

Kontakt

Fundacja Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 4
32-620 Brzeszcze

fundacja_ps@poczta.onet.pl